Asfaltová střešní krytina

V případě asfaltových střešních krytin se jedná převážně o asfaltový (bitumenový) šindel. Tento typ střechy je velmi variabilní a má tedy všestranné využití. Navíc je v nabídce prodejců v mnoha barevných i tvarových variantách.

Nejčastější asfaltovou střešní krytinou je kanadský šindel.

Výhody asfaltové střechy

 • Díky své nízké hmotnosti, jednoduché montáži a také díky přijatelné ceně je šindel předurčen k častému využití. Základním prvkem v nabídce jsou šindele z asfaltu vyztužené skelnými vlákny. Jejich povrch je navíc opatřován keramizovaným granulátem.
 • Jednoduchost pokládky spočívající v přitloukání na plnoplošné bednění anebo samolepící varianta jim rovněž zvyšuje oblibu.
 • Pořizovací cena asfaltových šindelů se pohybuje okolo 200,- Kč/m2
 • Nosnost na m2 je pouhých 10kg.
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Životnost 25 - 50 let
 • Flexibilní, tvárný

Nevýhody asfaltové střechy

 • Neekologičnost asfaltu;
 • "plešatění střechy" - postupem času střecha na povrchu ubývá;
 • potřeba kvalitního podkladu (celoplošné bednění + asfaltové pásy);
 • doba pokládky - ideální teplota pro pokládku asfaltové střechy je  mezi 15 - 25° ve stínu (při nižších teplotách není přilnavost šindele tak dobrá x u vyšších teplot šindel měkne);
 • jedná se o nedifuzní materiál pro vodní páru - nutnost vyřešit dostatečné odvětrání střešního pláště.

Luxusní varianta asfaltových šindelů

Tato vylepšená varianta vzniká úpravou šindelů navrstvením kovového povrchu. Z kovových materiálů lze volit mezi titanzinkem a mědí. Krytina má poté dokonalý vzhled. Samozřejmostí je i navýšení ceny. Ta odpovídá 2000,-Kč /m2.

Asfaltové střešní šindele

IKO ŠINDELE – jedná se o belgické střešní šindele, které vykazují dlouhou životnost a je na ně poskytována záruka až 30 let.

KATEPAL – je střešní šindel finské provenience, vysoce kvalitní, který představuje opravdovou světovou špičku mezi asfaltovými střešními šindeli. I u něj je poskytována záruka 30 let.

ISOLA – je kombinací silné vrstvy pružného asfaltu a kvalitní skelné vložky. Po položení na pevné celoplošné dřevěné bednění tvoří spolehlivou funkční střechu, jejíž životnost je několik desítek let.

Asfaltové pásy

U plochých střech je možná také aplikace asfaltových  pásů. Asfaltové pásy patří do skupiny povlakových krytin. Nejběžnějším způsobem montáže je celoplošné nebo bodové natavování. Pásy určené ke svařování jsou označovány jako typ S, čili svařitelné. Na jejich vodotěsnost má přímý vliv kvalita natavení podélného přesahu. Další způsob zpracování představuje mechanické kotvení v přesahu za pomoci teleskopických nebo talířových kotev.

Moderní variantou jsou samolepicí pásy, které mají celoplošně lepivou spodní stranu a k nim se používají podélné samolepicí proužky. Minimálně jsou využívány metody montáže, při nichž se uplatňuje pokládka do horkého asfaltu anebo metoda lepení studeným asfaltovým lepidlem. Asfaltové pásy se mohou použít v některých případech i u šikmých střech, kde se uplatní jiná technologie pokládky.