Bitumenová střešní krytina

Za dobu svého uvedení na trh se bitumenová střešní krytina stala hodně populárním a zároveň žádaným sortimentem, a to především pro své specifické vlastnosti. Ve své podstatě se dají použít ve všech podnebních pásmech světa od arktických klimatických podmínek až po tropické extrémní teploty.

Výroba bitumenové střešní krytiny

Výroba bitumenové střešní krytiny podléhá přesnému postupu dle patentovaného způsobu na bázi laminace nosné organické složky, jejichž vlákna jsou orientována podélným směrem. Právě orientace těchto vláken má významný vliv na celkovou odolnost krytiny v tahu, takže dle naměřených hodnot dokážeme odhadnout, že hravě zvládne i bohatou sněhovou nadílku.

Krytina se následně impregnuje asfaltem neboli bitumenem. Tento unikátní technologický postup probíhá ve vakuu, čímž se dosahuje nejvyššího možného procenta nasycení. Výroba střešní krytiny je zcela nezávadná k životnímu prostředí a naprosto ekologická.

Kvalitu nebo nekvalitu bitumenové střešní krytiny bohužel nejde poznat „pouhým okem“. Důležitý je proces výroby.

Vlastnosti bitumenové střešní krytiny

Nejzásadnější vlastnost, která bitumenovou střešní krytinu odlišuje od ostatních, spočívá v její nízké plošné hmotnosti. Jedná se přesně o 3 kg na jeden metr čtvereční. Vzhledem k tomuto údaji patří bitumenová střešní krytina mezi nejlehčí krytiny na trhu. Je však potřeba počítat s tím, že pod pokládku bitumenové střešní krytiny je nezbytné celoplošné bednění. 

Výhody bitumenové střešní krytiny

Výraznou výhodou bitumenové střešní krytiny je tvarová poddajnost v obousměrné pružnosti, čímž je vhodná pro aplikaci na obloukové střechy, ale i nerovné krovy. V neposlední řadě musíme připomenout vysoce těsné spojení po čase se spoje rozlepí jednotlivých dílů, díky čemuž je lze aplikovat i na střechy s opravdu velmi nízkým sklonem (min 7°). Časem sice může docházet k rozlepování spojů, ale pravidelnou údržbou lze ochránit pokrývku před rozlepením. Další velkou výhodou je její nízká hmotnost. Bitumenovou střešní krytinu si dokážete při opravách položit i svépomocí. Navíc pro zachování patnáctileté záruky na krytinu není nutné objednávat profesionální firmu, ale jen dodržet předepsaný montážní postup, který naleznete v prospektové dokumentaci.

Vhodnost použití

Pro podnební pásmo České republiky je potřeba používat střešní krytinu s odolností vůči povětrnostním vlivům. Možná se obáváte, že právě bitumenová střešní krytina nebude se svou nízkou hmotností nejideálnější volbou. Naopak, velký počet hřebů a těsnost spojů jí předurčuje k přímému použití bez jakýchkoliv komplikací.

Nevýhody bitumenové střešní krytiny

Nevýhodou je u některých typů bitumenové střešní krytiny nižší životnost. Zejména v místech s dlouhodobou sněhovou pokrývkou nebo u střech s vysokým přísunem slunečních paprsků. Životnost asfaltových šindelů závisí také na umístění stavby, konkrétním typu krytiny, sklonu střechy, druhu modifikace, tloušťce materiálu a kvalitě položení.

Další velkou nevýhodou této krytiny je hořlavost. Uvolňuje jedovaté plyny a tavením vznikají úkapy.

Je důležité si uvědomit, že se na trhu objevuje velice rozdílná kvalita a trvanlivost těchto krytin. Je dána tím, že je nabízejí různí (někdy neseriózní) dovozci a výrobci.

Pokud je bitumenová krytina nekvalitní, může dojít k:

  • popraskání povrchu a zadržování vody v prasklinách. V zimních měsících pak dochází po zmrznutí vody k rozšiřování prasklin a následně může dojít k zatečení vody do dalších vrstev střechy
  • křehnutí pásu a k jeho popraskání v detailech, kde je pás ohnutý pod různými úhly
  • neúměrně velkému odpadávání ochranného posypu z povrchu asfaltového pásu. Asfaltové pásy bez ochranného posypu rychleji stárnou a dříve tak dochází k výše uvedeným problémům
  • častým důvodem k výměně bitumenové střechy jsou větrem odtržené části.