Došková střecha

V minulosti naprosto obvyklý trend, který se postupně usadil na dně našeho společenského vnímání kvality a moderního vzhledu. Z aktuálního hlediska je však patrné, že se došková střecha stává stále častěji součástí rozličných stavebních projektů.

Dokáže poskytnout navýšené nároky na životnost a odolat silným povětrnostním vlivům? A jak je to s hořlavostí či technologií pokládky?

Došková střecha zažila na několik dekád určitý stavební útlum. Nejnovější zprávy se opírají o jejím velkém návratu. Klasické slaměné došky jsou z ohledu použití ve skrytu před došky rákosovými. A není se čemu divit, jelikož rákos funguje jako skvělý tepelně izolační materiál.

Došková střecha jako obnovitelný zdroj surovin

Při hledání vhodného výběru střešní krytiny se setkáte s tradiční nabídkou zaběhnutých pálených tašek, s betonovou, asfaltovou či další lehkou střešní krytinu. V posledních letech je zaznamenán zvýšený zájem o doškovou střešní krytinu s typickým vzhledem historické majestátnosti. Je to dáno změnou ve smýšlení společnosti ulpívající na obnovitelných zdrojích. Rákos takovou cestu nabízí. Využitelnost doškové střechy má rozsáhlé pole působnosti od rekonstrukce starších chalup až po zakomponování do zcela nových stavebních objektů.

V minulosti došková střecha jen na chalupách

Došková střecha se v minulosti objevovala výhradně na vesnických domech. Jejich výroba se opírala o výhody a dostupnost slámy, která byla pro tamní obyvatele rozhodující. Tradiční řemeslo se díky novým technologickým postupům navrací na světlo světa a skrze zvýšenou žádanost se doškové střechy z rákosu objevují na stále větším počtu budov. V porovnání je Česká republika o několik kroků nazpět před svými evropskými sousedy. Doškové střechy se mnohem více využívají v Německu, Holandsku, Belgii nebo na Slovensku. U nás poslední doškaři své služby ukončili v 60 letech minulého století.

Materiál na doškovou střechu:

Rákos nebo sláma?

Tato specifická krytina je vyráběna buď ze slámy nebo rákosu. Slaměné došky jsou výsadou budov s historickým podtextem, zatímco ty z rákosu jsou díky svým vlastnostem, životnosti a dostupnosti používány při výstavbě novostaveb. Výroba rákosových došek podléhá velmi časově a technologicky náročným postupům, takže nabízí o poznání lepší vlastnosti.

Tepelně izolační vlastnosti doškové střechy

Vzduchové kapsy tvořené v dutých stoncích rákosu slouží jako skvělý tepelně izolační materiál splňující všechny potřebné normy. Právě tyto vlastnosti se zasluhují o moderní zastřešení, které již nevyžaduje žádnou další přídavnou izolaci, což například u plechových střech neplatí. Prostory pod plechovými střechy jsou bez tepelné a zvukové izolace neobyvatelné.

Odolnost proti větru i ohni

Rákos dokáže odolat i silnějším povětrnostním podmínkám. Každý ze snopů je totiž uchycen na třech místech, tento postup nenaleznete u žádné z dostupných střešních krytin. Komplikace nehledejte ani v zimních podmínkách. Se sněhem si poradí správný sklon střechy. Proti ohni naopak slouží speciální přípravky pod názvem retardanty hoření.