Druhy střech

Články související s druhy střech, ze kterých můžete vybírat.

Mansardová střecha

Tento typ střech je v současnosti méně obvyklým tvarem střechy. Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda, tedy obytné podkroví. Jméno…

Pultová střecha

Jedná se o jednoduchý tvar střešní krytiny, který se nyní často navrhuje, zejména u pasivních rodinných domů. Tento typ střechy patří mezi…

Polovalbová střecha

Podobně jako u střechy valbové, jsou střešní plochy polovalbové střechy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy. Sedlová střecha se vlastně…

Valbová střecha

Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Může mít různý střešní sklon i …

Plochá střecha

Ploché střechy narážejí často na negativní zkušenosti s nekvalitními materiály a s nekvalitními technologiemi, které byly v …

Stanová střecha

Stanová střecha (nebo také i jehlanová) má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do vrcholu a tvoří tak čtyřboký jehlan. V …

Sedlová střecha

Sedlová střecha je jednou z nejčastějších typů, která je díky svému vzhledu často označovaná jako "áčková střecha". Jedná se o …