Kdy je potřeba opravit střechu?

Aktuální stav střechy každého domu určuje výsledný obytný komfort ve vnitřních prostorech. Jedná se o významnou součást stavby, kde není čas na žádné kompromisy. Pravidelná revize, pečlivá kontrola a včasný zásah v případě postupujícího poškození jsou těmi nejdůležitějšími předpoklady pro zachování vitálního stavu a dlouhé životnosti jakékoliv střechy.

Důležitost pravidelných kontrol

Například jarní kontrola střechy po vyčerpávající zimní sezóně se stává rozhodujícím parametrem pro odhalení případných poškození. Prudké výkyvy teplot a silné mrazy se na stavu střechy dokážou podepsat velmi nepříznivým způsobem, proto je nutné postavit žebřík a zkontrolovat všechny spoje plechu se zdí štítu nebo komínem, případně je zatmelit. Při osobní revizi nezapomeňte ani na stav okapového sytému nebo povrchovou úpravu oken. Buďte při kontrole pečliví, nemá cenu nic uspěchat. Jen kvalitní střecha bez poničení dokáže svým majitelům poskytnout odpovídající vlastnosti pro zachování řádných podmínek k užívání obytných prostor. Na tuto kontrolu doporučujeme přizvat odbornou firmu.

Kdy je nutné opravit střechu?

Pro celkovou opravu střechy se rozhodujeme ve chvílích, kdy plánujeme rozsáhlou stavební úpravu stávajícího domu. Například se jedná o realizaci nové fasády, kdy se majitel současně rozhoduje i pro výměnu střešní krytiny tak, aby finální výsledek poskytoval příjemnou designovou odezvu. Mezi další velmi časté důvody rekonstrukce střechy rozsáhlejšího charakteru patří snaha vylepšit současné tepelně izolační vlastnosti nebo výstavba nového podkrovního bytu, kdy je přestavba nebo celková rekonstrukce přímo nezbytná.

Kdy je nutné střechu opravit?

K opravám přistupujeme při odhalení vážného ohrožení celkové statiky nosné střešní konstrukce krovu. Pro zachování bezpečnosti je nutné takový stav neopomíjet a přístoupit k radikálnímu řešení. Pokud není ve vašich silách odhadnout stav své střechy, vždy si přizvěte na obhlídku zkušeného odborníka.

Jak se na opravu střechy připravit

Ještě před tím, než se pustíte do rozsáhlé rekonstrukce střechy, je potřeba současný stav řádně zmapovat. Je nutné provést zaměření a podrobné testy. Hledí se na stav krovu, střešních latí, trámů, krokví a na všechny ostatní prvky vaší střechy. Teprve až po důkladném posouzení stavu je možné přistoupit k reálnému návrhu. Právě přizvaný odborník vám již po letmém pohledu prozradí, jestli vaše střecha stojí před opravou nebo rekonstrukcí.