Lehká střešní krytina - dobrá volba, ale na jak dlouho?

Krytiny se z obecného hlediska dělí na těžké a lehké. Už jen samotný název napovídá, která z těchto dvou bude robustnější a zároveň vaší střeše poskytne sebejistější ráz. Mezi nejpoužívanější těžké střešní krytiny jednoznačně patří keramické pálené tašky popřípadě betonové tašky.

Pokud se podíváme do segmentu lehkých krytin, ihned v popředí objevíme plechovou či plastovou střešní krytinu. Mezi lehké střešní krytiny se řadí také dřevěný šindel, ale ten už v dnešní době není tak využívaný.

Dokáží však tyto pokrývky střechy, z důvodu své snížené hmotnosti, odolat extrémnějším povětrnostním vlivům? Podívejme se na vlastnosti nejpoužívanějších zástupců.

Plastová střešní krytiny

Současné trendy a ekologičtější smýšlení společnosti vede k používání materiálů z obnovitelných zdrojů. Plast se tak stává pouhou odezvou na zvýšenou poptávku po levnější variantě pokrytí střech nejednoho z rodinných domů a staveb. Asi nejznámějším typem krytiny se stává plastová břidlice, která se na českém trhu objevuje hned v několika typově odlišných formátech.

Pozadu nezůstává ani žádaná imitace betonových tašek, výsledek je následně k nerozeznání od napodobovaného materiálu. Hlavní výhoda spočívá v lehkosti a nižší pořizovací ceně. Projektová dokumentace u nově realizované stavby tak nemusí podléhat výstavbě robustnějších krovů. I přes to, že je plastová krytina hodně používaná, má i své nevýhody.

Více o plastové střešní krytině.

Nevýhody plastové střešní krytiny

Ani ty nejmodernější postupy a snaha výrobců o dokonalý vzhled nedokážou zajistit vizuální výsledek, jako je tomu při využití tradiční keramiky či betonu. Také nesmíme zapomenout na zvýšenou hořlavost a postupnou změnu barevnosti pod tíhou vlivu povětrnosti a UV záření. Právě z těchto důvodů nachází plastová střešní krytina uplatnění spíše u pergol než u rodinných domů.

Dřevěná střešní krytina

Dřevěná střešní krytina se z našeho světa pozvolna vytratila, stále však existují řemeslníci, kteří tento směr udržují několik centimetrů nad vodou. Jedná se o tradiční střešní krytinu našich předků, jejichž výhody se dají uplatnit jak na malé zvonici uprostřed malebné vísky, tak i na složitějších projektech hradů nebo zámků. Nevýhoda spočívá v mnohem vyšší pořizovací ceně, než je tomu u tradičních krytin, proto se řemeslo dostává do stále většího ústraní. Tento typ střešní krytiny nemá tak vysoké nároky na dimenzi krovu a navíc se jedná o ekologický přírodní materiál.

Nevýhody dřevěné střešní krytiny

Dřevo na střeše má však i své nevýhody zvláště pak v otázce degradačních vlivů. Na tento typ střešní krytiny útočí zejména hmyz, dřevokazné houby, plísně i lišejníky. Také nesmíme zapomenout na možnost zničení ohněm. Pro zajištění dlouhé životnosti je třeba o takovou střechu řádně pečovat. Důležitým pravidlem pro zajištění protipožární bezpečnosti je, aby taková stavba byla mimo dosah dalších stavení.

Plechová střešní krytina

Plechové střechy mají za sebou celkem zajímavý vývoj. V minulosti o ně nebyl takřka žádný zájem, teprve až s nástupem nových tvarů, možností imitace a barev se dostala do popředí zájmu širší veřejnosti. Hlavní předností zůstává lehkost a společně s tím i snížené nároky na odolnost a robustnost výstavby krovu. Mnozí majitelé využili této nabídky z důvodu snadné pokládky.

Nevýhody plechových střech

Pod plechovou střešní krytinou velmi často dochází k výrazným teplotním výkyvům, což vede k negativní kondenzaci par. Je tedy nutné aplikovat fólii a zajistit v těchto prostorech řádné odvětrávání. Voda může v nejhorších případech skapávat na zateplení a postupně ho znehodnocovat. V případě, že podkrovní část nezateplíte, jsou takové prostory přímo neobyvatelné. Nesmíme ani zapomenout na slyšitelné zvuky při dešti a krupobití.

Více o plechové střešní krytině.

Je tedy na vás, zdali preferujete nižší pořizovací náklady střechy, avšak uvědomujete si nevýhody těchto krytin nebo zainvestujete a pořídíte si ověřenou kvalitu ve formě pálené či betonové tašky.

Fotogalerie