Módní trend - Vegetační střecha

Pojem vegetační střecha se mezi staviteli zakořenil již před několika desítkami let. Nejedná se tedy o žádnou architektonicky převratnou revoluci, ale o zcela běžnou stavební úpravu, která se jen dostala do popředí zvýšeného zájmu. V minulosti se zelená střecha objevovala především v severských oblastech, kde bylo zapotřebí své příbytky chránit před nepřízní povětrnostních vlivů. Postupem času se tato svěží technika uchytila i v centrech větších měst. Nedostatek zelených ploch působí na lidskou psychiku v šedých barvách, proč si jí tedy nevylepšit a neposkytnout sobě a své návštěvě senzační místo pro odpočinek a obchodní setkání.

Vegetace bez ohledu na sklon střechy

Střechy v dobách minulých bylo nutné budovat pod určitým úhlem sklonu z důvodu snadného odtoku vody. Moderní hydroizolace a stavební postupy poskytují všem potenciálním zájemcům šanci si zrealizovat svou zahrádku i na rovném podkladu. Voda je z takto navrženého vegetačního segmentu odváděna drenážní vrstvou přímo do střešních vpustí. Navíc se do odtokových míst dostane jen zlomek srážkové vody, jelikož podstatnou část využije přítomná zemina pro zálivku.

Skvělé mikroklima i za teplých dnů

To má samozřejmě i další skryté výhody. Při silnějších deštích se nemusíte obávat výrazného stoupnutí hladiny vod. Akumulace srážkové vody na střechách má celkově pozitivní vliv i na okolí stavby. Zeleň dokáže zachytávat všudypřítomný prach, zvlhčovat a zároveň okysličovat ovzduší. Díky tomu se v dané oblasti vytváří dokonalé mikroklima, což oceníte především v teplejších letních dnech, kdy bude každá terasa v sousedství rozpálená, jen ta vaše se pochlubí senzačním klimatem

Extenzivní zelené střechy

Ve své podstatě rozlišujeme dvě alternativní variace výstavby zelených střech. Tu první známe pod pojmem „Extenzivní ozelenění“. Tento typ vegetační střechy je obohacen o drobnější druhy rostlinstva vsazených do nižších vrstev substrátu.

Vybírají se pouze takové rostliny, které nevyžadují žádnou péči a pravidelnou údržbu. Nejlépe suchomilné s dovedností se zcela sami rozmnožovat.

Ptáte se, kde by taková střecha nalezla uplatnění? Například na místech s větším počtem majitelů, kde by bylo obtížné se na pravidelné údržbě dohodnout. Také na střechách se ztíženým přístupem.

Intenzivní zelené střechy

Do této specifické kategorie vegetačních střech spadají například i prostory ozeleněné klasickým trávníkem. Mnohdy je tento typ zelené střechy využíván jako běžná zahrada se všemi svými výhodami. Zde se však musí počítat s pravidelnou údržbou a především zálivkou. Pořízením je tedy nutné přijmout určitá časová omezení. V opačném případě doporučujeme vybudování plně automatického zavlažovacího systému.

V drtivé většině případů se substrát naváží až do 30 cm výšky. Intenzivní zelená střecha předkládá mnohem zajímavější možnosti úprav a bez jakýchkoliv obav dokáže plně nahradit výhody tradiční zahrady. Vždy si raději přivolejte na pomoc profesionálního architekta a využijte jeho zkušeností k optimálnímu osázení střechy s přihlédnutím k výšce substrátu. U šikmých střech je nutné učinit opatření proti sesuvu půdy.

Nevýhody vegetační střechy

  • Vegetační střecha předkládá soubor nedocenitelných výhod, vedle toho však musíme počítat i s negacemi v podobě většího zatížení na střešní konstrukci. Z těchto důvodů je mnohdy znemožněna realizace na stávajících střechách.
  • U nových střech se musí návrh konstrukce zesílit.
  • Další nevýhodou je vysoká pořizovací cena, správný postup při výstavbě a údržba.


 

Fotogalerie