Nejčastější problémy střech

Aktuální klimatické výkyvy mají na střechy českých domů negativní dopady. Symbol bezpečného úkrytu je každý den vystavován extrémním podmínkám a společně s tím přicházejí i nepříjemné problémy s následnými dopady na funkčnost celého domu. Střecha tvoří nezanedbatelnou součást jakéhokoliv domu. Zároveň poskytuje optimální ochranu před povětrnostními vlivy. Pro zachování typických vlastností je nutné o střechu řádně pečovat a věnovat jí svou péči. Podívejme se na nejčastější problémy střech.

Povětrnostní podmínky

Při pohledu na aktuální změny klimatických podmínek nad územím našeho státu jsme svědky stále silnějších větrů. Televizní zpravodajství několikrát do roka informují o nečekaně silných vichřicích, které dokázaly srolovat střechu z nejednoho rodinného domu či stavebního objektu. Vítr působí jako permanentní dynamické zatížení, proto je nutné se před ním bránit. U plochých střech je vhodné popřemýšlet o zátěži v podobě kamenů. Nejčastějším problémem se však stává špatně odvedená řemeslnická práce ve smyslu nedostatečného ukotvení. Nejčastěji problémy vídáváme u domů s plechovou střešní krytinou.

Časté komplikace plochých střech (zatékání)

Mezi úplně nejčastější problémy objevující se na ploché střeše je narušení položené hydroizolace. Zatékání je pak pro majitele přímo noční můrou. Na vině může být samozřejmě nekvalitně navržený projekt či nedbale provedené jednotlivé pracovní postupy. Hodně často se setkáváme s použitím materiálů neadekvátních kvalit. Jakmile začne do domu zatékat, je už na všechna preventivní opatření pozdě. Řešení takové komplikace není vůbec snadné, jelikož voda prosákne konstrukcí v jiných místech, čímž se těžko odhaduje oblast poruchy.

Časté komplikace šikmých střech

Pokud dnes zatéká voda do podkroví či stropu  pod  střechou, jde o nesprávné  řešení  detailů - zejména  prostupů  střechou např. odvětrávací hlavice kanalizace. Stačí malá netěsnost a za silného deště máte doma o zábavu postaráno. Šikmé střechy je třeba pravidelně kontrolovat a odhalovat případné nedostatky s předstihem. Nejrizikovější místa naleznete kolem oken, v úžlabí či nároží, nebo v okolí komínu.

Mechanické poškození střechy

Silný vítr nebo bouřka doprovázená krupobitím může způsobit vaší střeše nemalé škody. Kroupy nejčastěji poškozují levné a méně kvalitní plechové střechy, ve kterých mohou zanechat důlky. Tašky jsou proti mechanickému poškození více odolné, v případě velmi silného krupobití může dojít k poškozením několika kusů, které lze snadno vyměnit.

Fotogalerie