Než přijde zima, důkladně zkontrolujte střechu

V létě žár, krupobití jarních bouřek a v zimě mnohdy kubíky sněhu, který na jaře začnou tát a těžký sníh zatíží střechu mnohonásobně víc než prachová peřina. Střecha chrání celý náš dům a měli bychom jí věnovat důkladnou péči. Na podzim jí proto věnujte důkladnou prohlídku.

Stav střechy zjistíte vizuální kontrolou. Vyberte si pro ni suchý a slunečný den. Začněte ideálně až po poledni, kdy sluníčko a vítr její povrch důkladně vysušily od zbytků noční vlhkosti a nehrozí uklouznutí. Pohybujte se výhradně po místech k tomu určených, jako jsou lávky a stoupací tašky. Trpíte-li závratí nebo vám už věk nedovolí provést kontrolu osobně, povolejte pokrývače, kteří udělají práci za vás. Objednejte je včas, na podzim mohou mít stále hodně práce.

"Na střechách našlapujeme opatrně"

KONTROLA STŘEŠNÍCH TAŠEK

U tašek hledáme naštípnuté nebo prasklé kusy, které vyměníme. Nezapomeneme prověřit stav hřebenáčů a ověříme, zda dobře drží. Okolí komínů, okapů, štítových lišt a střešních oken, tedy v místech, kde se stýká střešní krytina s oplechováním, zkontrolujeme tmel.

Majitelé valbových střech se při kontrole soustředí hlavně na úžlabí a nároží. V úžlabí mohou být vypadlé řezané části tašek či těsnění, u starších objektů se lze setkat s vypadlou maltou. „U nároží starších střech, které byly pokládány do malty, je vhodné zkontrolovat, zda nechybí hřebenáč,“ říká Roman Grebeníček, expert v oblasti střech. „Novým střechám pokládaným takzvaně na sucho tato rizika nehrozí.“

PLECHOVÉ STŘECHY KONTROLUJEME VIZUÁLNĚ

Ani majitelé plechových střech, ať už volili plechové střešní tašky, šindele nebo šablony, by neměli před zimou zahálet. Tyto střechy čelí celoročně zvýšenému riziku poškození, ba dokonce úplné devastaci krytiny. Největší zátěž prodělají v období letních bouřek, avšak i zima může znamenat ohrožení i pro uživatele kvalitnějších a odolnějších plechových krytin.

K ověření stavu obvykle stačí vizuální kontrola, i v tomto případě se soustředíme hlavně na úžlabí a obecně pak všechny spoje různě nakloněných ploch. „Pokud se majitel nemovitosti rozhodne pro důkladnou revizi šroubů a jejich případné dotažení a vydá se na pochůzku po své plechové střeše, riskuje deformaci krytiny,“ vysvětluje Roman Grebeníček.

VYČISTĚTE ŽLABY!

Také okapy vyžadují své. Nejdůležitější je jejich důkladné vyčistění od zbytků listí a prachu, které do nich přes rok nalétaly. Když to neuděláte, může voda z tajícího sněhu v okapech zůstat, v noci tam zmrzne a led může okapy roztáhnout či zdeformovat. Někdy jsou díky tomu okapy po zimě na odpis. K čištění nepoužíváme žádné mechanické pomůcky, pouze ruce, které chráníme rukavicemi, vypomoci nám může malý smetáček. Lopatkou nebo hrabičkami bychom mohli poškodit ochranný nátěr a žlaby by začaly korodovat. Po vyčištění vyzkoušejte, zda je dobrý spád a okapy odvádějí vodu. Odtokovou rouru propláchneme proudem vody, aby v ní nezůstala žádná překážka či nečistota.

Důkladně zkontrolujte povrch okapů. Rizikové jsou prorezlé části žlabů, kde zejména spoje mohou být děravé. Při dešti kontrolujeme těsnost svodů, zda neteče voda po fasádě. Ujistíme se též, že je zajištěn bezproblémový odvod vody od objektu.

Někdy se dokonce doporučuje okapy na zimu sundat. Ohromné kusy rychle tajícího sněhu při rychlém oteplení nebo je-li špatně zateplené podkroví, mohou okapy a háky poškodit.

STŘEŠE MŮŽETE ZATOPIT

Prudkému odtávání sněhu můžete zamezit tím, že se na střeše nebude sníh držet vůbec. A to vytápěním střechy, které způsobí, že napadaný sníh bude postupně odtávat po celou dobu. Obzvláště na plochých střechách hrozí riziko poškození střešní konstrukce vlivem váhy napadaného sněhu. Topné kabely se také instalují do střešních žlabů a svodů u střech s nedostatečnou tepelnou izolací. Vytápěné okapy jsou v zimě průchodné a díky instalovaným topným kabelům nezamrzají.

Zdroj: http://www.living.cz, 13. 10. 2015

Fotogalerie