Ochrana dřeva proti škůdcům

Dřevo je přírodním materiálem, kterému musíme poskytnout důkladnou ochranu před napadáním hmyzem a dalšími nepříjemnými parazity, škůdci a houbami. Teď se samozřejmě nebavíme o zahradní lavici sloužící k posezení u plápolajícího táboráku, ale o důležité nosné konstrukce střešního pláště. 

Nejčastější škůdci dřeva

Dřevo bývá nejčastěji napadáno červotočem umrlčím, tesaříkem krovovým a pilořitkou velkou.

Pokud bychom si chtěli připomenout ty nejagresivnější houby, určitě nesmíme opomenout na dřevomorku domácí nebo trámovku trámovou a konioforu sklepní. Je sice pravda, že je mezi lidmi zakořeněný názor ohledně používání nátěrů určených k ošetření dřeva. Podle něho jsou tyto ochranné látky vhodné k přímé aplikaci na již postižené dřevo. Opak je pravdou, ochranné nátěry jsou vhodné i jako perfektní preventivní opatření.

Jak se dá proti těmto škůdcům bránit?

Jakmile vám na stropní trámy zaklepe dřevomorka nebo obdobně laděný škůdce, nastává pro majitele domu nepříjemné období. O tom, jestli jsou vše domněnky probíhajícího napadení skutečné reálné se lze přesvědčit za pomocí specializovaných přístrojů. V drtivé většině případů postačí i základní smysly. Jakmile si na dřevěné konstrukci povšimnete viditelných změn nebo je dřevo v některých místech měkčí, než je obvyklé, tak je třeba okamžitě jednat. Nepodceňujte své parazitující návštěvníky a zamezte jim v postupu dřevěnou konstrukcí bez zbytečného otálení.

Nejdříve odhalte a odstraňte příčinu

Do střešní konstrukce se nám pustil hmyz nebo houby. Určitě je to velice nepříjemná situace, ale zachovejte chladnou hlavu a postupujte dle té nejlepší strategie. Ještě před tím, než se dáte do odstraňování těchto škůdců či používání ochranných nátěrů, zamyslete se. Odpovězte si na otázku, co hmyzu nebo houbám umožnilo se do trámů dostat?

Odpověď bude bezesporu stejná, jako u tisíců majitelů domu před vámi. Zvýšená vlhkost je hlavním viníkem číslo jedna a pokud neodstraníte příčinu vniku vody, nepomůže vám žádný přípravek ani rada na světě. Takže ze všeho nejdříve vymyslete ideální řešení jak zvýšené vlhkosti zabránit.

Ošetření dřeva před houbami

Nejdříve snižte vlhkost a obnovte přirozené větrání a teprve až po té se pustíme do odstranění nákazy dřeva. Nezapomeňte ani na zdravé části, které preventivně ošetřete ochranným chemickým prostředkem. Dřevo zbavte veškerých nečistot i zbytků hub a starých nátěrů. Na trhu se nacházejí vodou ředitelné nátěrové hmoty, jejichž aplikace je velmi jednoduchá.

Stačí je aplikovat jako první nátěr. Aplikuje se ve dvou vrstvách nejlépe štětcem. Dávejte si pozor, jelikož podobné penetrační hloubkové nátěry zasychají až 48 hodin. Odměnou za trpělivost se stane až pětiletá ochrana před opakovaným napadením. Úspěšnost záleží na kvalitě výrobku a kvalitě odvedené práce.

Ošetření dřeva před hmyzem

Pakliže máte doma ve střeše červotoče a již nejsou aktivní, stačí použít preventivní přípravek na ochranu dřeva proti novému napadení. Postačí přípravek univerzálnějšího pojetí s kombinovanou účinností proti různým druhům škůdců. Za předpokladu, že se hmyz ještě neuložil k trvalému spánků a soustavně uzobává maso z trámů, je zapotřebí takto napadené dřevo odstranit či ho jen zpevnit.

Na určení závažnosti a rozsahu napadení si přizvěte odborníky, kteří popřípadě provedou dezinsekci za pomocí inertní atmosféry nebo mikrovlnného záření. Následně dřevo ošetřete chemickou cestou v rámci preventivního opatření. Nezapomeňte, že chemicky ošetřené poškozené dřevo ztrácí svou pevnost, proto je nutná jeho celková výměna nebo vyztužení.