Pálená nebo betonová taška - která je lehčí?

Mezi lidmi je rozšířený názor, že betonová krytina je mnohem těžší než pálená (které se také říká keramická). Ve skutečnosti je ale hmotnost betonové a keramické krytiny téměř stejná a pohybuje se nejčastěji mezi 40 a 50 kg/m2 v závislosti na modelu. Jestli krytina váží 40 nebo 45 nebo 50 kg/m2 není v konečné fázi rozhodující, protože konstrukce krovu musí být stejně dimenzována tak, aby bezpečně přenesla zatížení sněhem a větrem, které bývá obvykle rozhodující

Hledám cenově dostupnou střešní krytinu a oslovila mě pokrývačská firma z Polska s výhodnou nabídkou plechové krytiny. Prosím o doporučení, jak si prověřit firmu i kvalitu krytiny – existují např. nějaké mezinárodní normy kvality, certifikáty apod.?

Je dobré vybírat mezi zavedenými a zkušenými firmami, které se zabývají pokládkou dané střešní krytiny a mají certifikáty nebo osvědčení, které potvrzují jejich odbornost. Jedna z nejdůležitějších věcí je také záruka, kterou firma nabízí. Velkým problémem může být také materiál zakoupený v jiné zemi, protože na jiném území prakticky není možné zboží reklamovat a na tuto skutečnost firmy často neupozorňují své zákazníky. Pokud se jedná o materiál ze zahraničí, není prakticky možné zaručit, že je krytina vyrobena z předepsaných materiálů a příměsí a v předepsaných tloušťkách.

Stavím rodinný dům ve výšce přes 1000 m. n. m., kde v zimě často leží dlouhé týdny sníh. Můžete mi poradit, která střešní krytina sněhu odolává dobře a která je naopak náchylná k poškození?
Při stavbě rodinného domu na horách by na vyšší zatížení sněhem měl brát ohled již projektant a navrhnout střechu co nejjednoduššího tvaru – nejlépe jednoduchou sedlovou či pultovou. Největší problémy se totiž u střech na horách vyskytují u složitých střech. Z tohoto hlediska bývají nejhůře postižena místa v úžlabí, střechy s pultovými zlomy či části střech či přístřešků, na které může padat sníh z výše položených částí střechy. Pokud je navržena jednoduchá střecha, lze použít jak plechové, tak skládané krytiny. Důležité je, aby střešní systém zahrnoval komplexní protisněhovou ochranu v podobě jak protisněhových háků, tak protisněhových mříží, či možnosti umístit na střechu kulatinu zabraňující sjíždění sněhu apod.
Řeším dilema při stavbě střechy. Chtěl bych kvalitní krytinu, ale mám omezený rozpočet. Pokrývač doporučuje plech, ale slyšel jsem, že plechová krytina je problematická a ztrácí barvu. Jak to tedy je?
Levnější plechové krytiny skutečně mají problémy se životností a některé díky způsobu kotvení pomocí hřebů nebo vrutů i s vodonepropustností. Existují však i plechové krytiny kvalitní, které mají naopak extrémní životnost – např. měděné. O těch ale zajisté nelze uvažovat s omezeným rozpočtem. S omezeným rozpočtem bude nejvhodnější volbou betonová střešní taška, protože je levnější než keramická.
Krytina je hodně stará a nevzhledná. Je nutné ji celou vyměnit?
Kompletní přeložení střechy raději svěřte odborné firmě. Nejlépe takové, která je na vybranou krytinu proškolená výrobcem. Začít ale musíte samotným výběrem střešní krytiny. Dobré je si nastudovat informace ohledně druhů střešních krytin. Poté zkonzultujte stav vaši střechy a dohodněte se s odborníky, zdali střechu přeskládat či koupit novou.
Jak mám vybírat střešní krytinu?

Výběr střešní krytiny se řídí podle typu střechy. Ta je významným architektonickým prvkem, proto vybírejte střešní krytinu i z tohoto pohledu. Měla by se hodit k typu domu i k okolním stavbám. Třeba plechová střecha na roubence se příliš vyjímat nebude! Pro historické objekty se s oblibou používá tzv. bobrovka, při rekonstrukci staršího RD pak klasické profilované tašky nejčastěji v cihlově červené barvě, pro modernější objekty se třeba může hodit plochá taška obdélníkového tvaru v černé barvě. Velmi oblíbené jsou také tašky, které jsou opatřeny dvěma barevnými nástřiky – např. červená s černou vytváří dojem jakési patiny nebo existují tašky se dvěma odstíny hnědé.

Lze omezit sesuvy sněhu ze střechy?

Laviny sněhu sjíždějící ze střechy představují značné nebezpečí. To dokážou výrazně snížit sněhové zábrany. Pomoci mohou i sněhové háky nebo speciální tašky s výstupky nebo sněholami. Zabraňují tak posouvání sněhu po střeše a nedovolí, aby poškodil tašky nebo klempířské prvky.

Jaký zvolit typ tepelné izolace střechy?
Raději shora, kdy tepelná izolace je ve skladbě střechy umístěna nad krokvemi. Díky tomu lze vytvořit zcela souvislou vrstvu tepelné izolace, bez přerušování tepelnými mosty. Ta pak není ohrožena opakujícími se tepelnými mosty v podobě dřevěných nosných prvků střechy, jako je tomu při zateplení mezi krokvemi. Tento způsob navíc příznivě ovlivňuje trvanlivost krovu, neboť krokve jsou vlastně umístěny v interiéru s konstantní teplotou i vlhkostí vzduchu.
Podle jakých kritérií vybrat odolnou střešní krytinu s dlouhou životností a na co si dát naopak pozor?
V dnešní době musí střecha kromě své základní funkce, tedy ochrany obyvatel objektu před povětrnostními vlivy všeho druhu, plnit ještě další funkce. Krytina může například významně přispívat proti přehřátí podkroví v letním období. V tomto aspektu udělají nejlepší službu betonové střešní tašky, protože někteří výrobci přidávají do povrchových vrstev speciální pigmenty odrážející infračervené záření, což má v důsledku významný dopad na příjemnější klima v podkroví. Velmi důležitým hlediskem by při výběru krytiny mělo být, zda krytina chrání před hlukem. Z tohoto pohledu jsou na tom nejhůře plechové krytiny, protože déšť způsobuje pod plechovou krytinou ohlušující rachot. Rovněž silný vítr způsobuje u plechových krytin mnohem větší poškození a téměř vždy se náklady na opravu poničené plechové střechy budou rovnat nákladům na pořízení celé nové střechy. Z hlediska životnosti jsou na tom nejhůře živičné šindele, následovány cementovláknitou krytinou, která mívá významné problémy kvůli vysoké nasákavosti a nízké odolnosti vůči krupobití. Vezmeme-li tedy v potaz všechna tato hlediska, bude nejlepší volbou při výběru krytiny betonová nebo keramická střešní taška, případně břidlice. Střecha z břidlice je ovšem velmi finančně nákladná a provedení břidličné krytiny na střeše vyžaduje nejvyšší stupeň odborných znalostí provádějící firmy.
Jaký je rozdíl mezi engobou a glazurou?

Engobaglazovaná taška podléhá stejné povrchové úpravě za použití vodou rozplavených jílů. U glazury se však setkáváme s mnohem vyšším podílem sklovité příměsi, čímž dostávají tašky vyšší lesk. Glazura samotný výrobek zušlechťuje a dodává mu maximální možnou kvalitu.