Plechová střešní krytina

Plechové střechy nepatřily v minulosti k těm právě nejoblíbenějším, ovšem díky novým tvarům a barevnému provedení, si plechové střešní krytiny získávají opět své příznivce.

Složení vstupního materiálu plechové krytiny

Nejčastějším materiál plechové střešní krytiny je ocelový plech, který je opatřen dalšími vrstvami. Jedná se o vrstvu zinku, dále o vrstvu pasivace, vrstvu základního a vrchního nátěru. Aby byl povrch ochráněn před poškrábáním během manipulace a dopravy, je povrch opatřen ochrannou fólií z PVC.

Forma dodávky plechové střešní krytiny

Plechové střešní krytiny jsou na stavbu dodávány v různých formátech.

 • Deskové prvky, které pohledově připomínají vzhled skládané krytiny,
 • tabulové plechy,
 • svitky pro falcovanou krytinu
 • nebo šablony různých velikostí a tvarů. (Díky speciální technice ražení vynikají svým zajímavým povrchem falcované šablony.)

Výhody plechové krytiny

 • Nízká hmotnost, tudíž možnost využít plechovou střešní krytinu na střechy s nízkou únosností. 
 • Krátká doba pokládky u střech s jednoduchým tvarem.

Nevýhody plechové krytiny

 • V prvé řadě je nutné před uložením na střešní konstrukci plechovou krytinu skladovat v uzavřených, dobře větraných suchých prostorách, aby nedošlo k jejímu poškození. Ne každý stavebník takové prostory má. Při skladování delším než měsíc, je nutné jednotlivé pásy plechové krytiny podložit lištami. Skladování plechové střešní krytiny trvající déle než 2 měsíce je považováno za nedodržení skladovacích podmínek.
 • Pod plechovou střechou mohou nastat problémy v případě teplotních výkyvů. Tehdy dochází ke kondenzaci par pod krytinou. Není-li pod ní aplikovaná fólie a není-li dostatečně zajištěné odvětrávání, může voda skapávat na zateplení, čímž postupně způsobí jeho znehodnocení.
 • Na plechových střechách mohou vzniknout jak bílé, tak i červené korozní zplodiny, které jsou buďto výsledkem zkorodované ocelové částice anebo zkorodovaného ocelového poprašku, který někdy zůstane na střeše.
 • Nezateplené podkrovní prostory pod plechovou střechou jsou jednoznačně neobyvatelné. Teplotní dilatace plechových střech často představuje velmi silnou hlukovou zátěž. Navíc další nevýhodou je obrovská tepelná a zvuková vodivost plechu. Pochopitelně i při krupobití a silném dešti jsou slyšitelné výrazné zvuky.
 • Další nevýhodou plechových střech je barevná nestálost. Navíc v některých případech je nutné poměrně brzy plechovou střešní krytinu vyměnit.
 • Vysoké nároky na řemeslné provedení.
 • U střech se složitým tvarem výrazný nárůst nákladů za montáž krytiny.
Fotogalerie