Plochá střecha

Ploché střechy narážejí často na negativní zkušenosti s nekvalitními materiály a s nekvalitními technologiemi, které byly v minulosti používané. Současné kvalitní materiály a systémové prvky jsou předpokladem, že při správné realizaci bude plochá střecha bezpečná a kvalitní. Poslední dobou můžeme vidět nárůst plochých střech u moderních domů.

Konstrukce ploché střechy

Podle počtu plášťů se dále dělí ploché střechy na:

 • jednoplášťové;
 • dvouplášťové;
 • více plášťové.

Volba druhu ploché střechy závisí na parametrech vnitřního prostředí (jako teplota vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu) a případných požadavcích na provoz na střeše.

Kdy použít plochou střechu?

 • Pokud máte složitý půdorys domu.
 • Pokud potřebujete překlenout větší rozpon.
 • Pokud nechcete mít pod střechou šikmé zdi.
 • Pokud přemýšlíte nad tím, že budete stavět ještě jedno podlaží.
 • Pokud chcete střechu využít i na jiné účely (terasa, zahrada, atd.).

Výhody

 • Jednoduché konstrukční řešení.
 • Zmenšují celkovou výšku budovy.
 • Možnost zastřešení členitých půdorysů.
 • Snadnější přístup.
 • Možnost využití prostoru (terasa, zahrada, ..).
 • Cena.

Nevýhody

 • Omezený výběr střešní krytiny.
 • Náročnější údržba.
 • Potřeba odborného návrhu skladby střešních vrstev.
 • Nutnost správného tepelně technického posouzení.
 • Potřeba odborného provedení.
 • Během stavby je potřeba důsledné dodržovat technologický postup.
 • Místa poruch se obtížně zjišťují, poruchy se pracně odstraňují.
 • Kontrola vnitřních vrstev bez porušení jiných vrstev není možná.
 • Některá charakteristická místa bývají zdrojem poruch (např. styk střechy s atikou, atp.).

Typy pokrytí ploché střechy

Ploché střechy se nejčastěji realizují ve sklonu do 5°. Volbu materiálu ovlivňuje i způsob využití střechy, záleží zda střecha bude nepochůzná, pochůzná či vegetativní (zelená). Při volbě krytiny volíme bezúdržbové a především odolné materiály, které budou dobře odolávat mrazům, vysokým teplotám i působení kyselých dešťů.

 • Při realizaci střechy, kterou nehodláme využívat k dalším účelům, volíme asfaltové pásy. Jedná se o povlakové krytiny, které vytváří základní hydroizolační vrstvu.
 • zelená střecha - vegetační střechy se používají jako extenzivní nebo intenzivní. Základním rozdílem je použitá zeleň, kterou chceme na dané střeše pěstovat.
 • Pokud plánujeme, že bude střecha pochůzná, použijeme štěrk či dlaždice.