Polovalbová střecha

Podobně jako u střechy valbové, jsou střešní plochy polovalbové střechy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy. Sedlová střecha se vlastně seřízne na dvou protějších stranách. Tím se docílí odtoku vody na 4 strany. Liší se od střech valbových tím, že mají okap umístěný výše než je okap u střechy sedlové. Na stranách polovaleb má podkroví zděné štíty nebo se také používají dřevěné lomenice.

Polovalbová střecha patří mezi šikmé typy střech, střechy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy se sklonem do 45°.

Konstrukce polovalbové střechy

Zaměříme-li se na štít, konstrukce má dvě odlišná řešení. Valbová střecha je novou střešní rovinou v místě původního štítu, a to v úrovni střešního pláště. Rovina je kolmá vzhledem ke zbylým střešním rovinám. Dvě strany střechy mají tvar lichoběžníku a zbylé tvar trojúhelníku. Vzniká zde pološtít, který má lichoběžníkový tvar, čímž se liší od valbové střechy.

Výhody polovalbové střechy

 • Montáž  je jednoduchá a nejedná se o nákladný typ střechy.
 • Je také velmi vhodná pro stavbu obytného podkroví díky svému tvaru.
 • Opticky snižuje výšku štítu.

Nevýhody polovalbové střechy

 • Oproti ploché střeše je náročnější prostor pod ní vytopit. Střecha se musí řádně odizolovat aby neutíkalo teplo a také aby v letních měsících nevnikalo dovnitř. Izolace musí být důkladná také kvůli zatékání.
 • Tesařsky je konstrukce složitější a dražší, dtto včetně spotřeby doplňkových tašek

Typy pokrytí polovalbové střechy

U polovalbové střechy máte na výběr z několika množství materiálů k pokrytí:

tvrdé pokrytí

 • pálené tašky
 • betonové tašky
 • plechy
 • ad.

měkké pokrytí

 • došky
 • lepenka
 • šindele z asfaltu
 • ad.