Porovnání střešních krytin z hlediska hořlavosti

Odolnost vůči požáru a nízká hořlavost materiálu je hlavním cílem všech moderních projektů ohledně výstavby budov. Požární odolnost přirozenou cestou navyšuje ochranu životů i majetku. Kromě vhodně zvoleného materiálu se nesmí zapomenout ani na bezpečnou evakuaci osob nebo na minimalizaci šíření požáru do dalších částí budovy.

V souvislosti se střechami je pozornost směřována na konstrukční materiály a celkové řešení střechy. Nesmí se opomenout na vnější ani vnitřní konstrukci nebo střešní plášť. Posledním činitelem se pak stává vhodný výběr střešní krytiny.

Co je požární odolnost

Požární odolnost je schopnost jakékoliv střešní krytiny plnit svou funkci ochrany proti požáru, která se udává v minutách. Norma se baví o 15 až 180 minutách. Volba střešní krytiny tak může přímou cestou navýšit tento požárně odolný limit a dát tak větší šanci lidem na evakuaci.

Pálená taška hořlavost

Pálená taška je tradičním zástupcem střešní krytiny, která je odolná a vyhovuje všem současným požadavkům na recyklovatelnost, ekologičnost i životnost. Tašky jsou mimo jiné méně nasákavé a nechytá se na ně žádný mech, takže nemáte problémy s čištěním. Kromě jiného jsou dobrým zvukovým izolantem a mají dobré akumulační schopnosti. Pálená taška je z pohledu hořlavosti skvělou volbou, jelikož jsou vysoce odolné a prodlužují tak časové rozmezí požární odolnosti objektu.

Betonová taška hořlavost

Z pohledu hmotnosti jsou na tom zcela podobně jako tašky pálené. Dají se použít prakticky pro všechny typy střech s minimálním sklonem 17°. Betonové tašky se hodí i do extrémních podmínek životního prostředí. Proto se s nimi setkáváme například v horských oblastí. Kromě samočistících vlastností je skvělá i vysoká protipožární odolnost. Betonové tašky patří do nehořlavé stavební materiálové třídy A1. To znamená, že se betonová taška nevznítí ani nehoří. Nešíří oheň ani se z nich neuvolňují žádné škodlivé látky.

Vláknocementová krytina hořlavost

Tento typ krytiny má sice vysokou pevnost, ale není pochozí, takže je i hůře opravitelná. Při montážích se musí dbát na zajištění bezpečnosti. Tato krytina byla samozřejmě před vstupem na trh odzkoušena podle nové evropské normy. Bylo zjištěno, že ani po 20 minutách krytina nehoří, nestřílí ani neskapává. Je tak zařazena do skupiny A1.

Plastová krytina hořlavost

Plastová střešní krytina má samozřejmě své výhody, ale vedle toho i celou řadu nevýhod. Určitě stojí za zmínku nízká pořizovací cena, ale na druhou stranu získáte krytiny s takřka nulovou požární odolností. Plastová krytina se řadí mezi nejhorší volby s ohledem na požární odolnost.

Bitumenové desky hořlavost

Bitumenové desky jsou zařazeny do požární odolnosti typu B2. Výhoda je nízká hmotnost, což se vyplatí u střešní konstrukce, kde je vyžadováno nižší zatížení. Dokáže se též lépe přizpůsobit nerovnému terénu. Poslední výhodou je šetrnost k životnímu prostředí a její recyklovatelnost.

Plechová střešní krytina hořlavost

Tato střešní krytina je v poslední době velice oblíbenou variantou střešního pokrytí. Z hlediska požární bezpečnosti splňuje požadavky třídy A2.  Stále však nedosahuje na pálenou či betonovou tašku.