Použití asfaltové lepenky na střechu a jejich rozdělení

Oblast střešních krytin týkající se lepenek je ve své podstatě rozsáhlejším tématem, než by se na první pohled zdálo. Rozdílný technologický výrobní postup těmto materiálům propůjčuje odlišné vlastnosti, které pak stojí za vhodností použití. Podívejme se na základní rozdělení asfaltových lepenek a jejich způsob uplatnění.

Nepískovaná strojní lepenka

Tento typ lepenky s papírovou nosnou vložkou je vhodný zejména k provizornímu zakrytí střech či jako podkladní pás pod střešní krytinu. Papírová nosná vložka vytváří boule, proto by se neměla umisťovat pod šindele.

Pískovaná lepenka

Opět se jedná o strojně vyrobenou lepenku s papírovou nosnou vložkou, která je navíc oboustranně opatřená vrstvou asfaltu. Stejně tak jako u předchozího typu se dá využít k pouhému provizornímu zakrytí střechy či jako pojistný pás pod střešní krytinu.

Asfaltová lepenka

Asfaltová lepenka patří mezi nejpoužívanější střešní krytinu určenou pro ploché střechy. Spadá do oblasti prověřených a zároveň i levných materiálů. Nejvyšší žádanost je zaznamenána u modifikovaného typu, do kterých se při výrobě přidávají další složky a příměsi pro zdokonalení stávajících vlastností. Zejména pak jde o větší odolnost vůči změnám teplot.

Oxidovaná asfaltová lepenka

I tento druh asfaltového pásu vyráběný oxidací asfaltové směsi se využívá pro provizorní zakrytí plochých střech. Své využití nacházejí i ve stavebnictví jako vrstva proti zemní vlhkosti. Hlavním kritériem rozhodujícím o kvalitě této lepenky je její tloušťka a typ nosné vložky. Ta může být v podobě skelné tkaniny, skleněné rohože nebo hliníkové nosné vložky. Asfaltový pás je tedy tvořen výztuží a krytím z asfaltu v oboustranném provedení

Modifikované asfaltové pásy

Výrobci se ve snaze odpovědět na zvýšené nároky prováděných střešních konstrukcí zasadili o vytvoření modifikovaných asfaltových pásů, které jsou nejen odolnější vůči výkyvům teplot, ale zároveň disponují i vyšší životností.