Proč na sklonu střechy záleží?

Jaký typ sklonu střechy použít určujeme většinou na základě několika aspektů:

1. nejdříve je potřeba si uvědomit, jak budeme využívat podkroví (podle toho zvolíme sklon střechy, dispozici podkroví i případné prosvětlení okny či vikýři;

2. druhý důvod, který nám určuje sklon střechy je střešní krytina, která bude na střechu položena.


Jeden z nejmenších sklonů umožňuje střecha plechová. Někdy se uvádí, že to může být až 5 °, nicméně z opatrnosti se hranice raději nastavuje výše a minimální sklon je 8 °.

Pálená střešní krytina dovoluje použití na sklon střechy 12 ° až do 90 °.

Betonová střešní krytina je vhodná pro sklon střechy od 10 ° až do 90 °.

Krytinu z vlákno cementu (dvě varianty: vlnité desky nebo rovinné prvky) lze oproti tomu využít od většího sklonu cca 20 ° až do 90 °.

Také asfaltové šindele znamenají poměrně široké použití od sklonu 15 ° až na hranici 85 °.

Přírodní břidlice oproti tomu tak variabilní není, optimální sklon pro tento typ krytiny je asi mezi 20° a 30 °.

Poměrně specifickým, ale taky možným materiálem jsou střešní krytiny vyrobené ze slámy nebo rákosu. Ty je nejlépe použít na střechy se sklonem cca 45 °až 50 °.

U krytin z dřevěných šindelů (nahrazovaných však již v dnešní době mnohdy plastovými) závisí na tom, zda je jednoduchá (40 °) nebo dvojitá (použitelná pro o něco nižší sklon – 30 °).

3. třetí důvod je zateplení prostoru pod střechou

Střecha, spolu se svým tvarem, plochou a provedením má vliv na spotřebu tepla při vytápění. Tepelné rozdíly v různých tvarech střech jsou až překvapivě výrazné.  Což znamená, že provozní náklady na vytápění domu se mohou při nesprávné volbě i značně zvýšit. Lépe na tom v tomto směru jsou střechy s nižšími sklony, ovšem záleží také na složitosti tvaru střechy (vikýře, úžlabí, nároží).

4. cenová relace

Tvar střechy samozřejmě ovlivní také výslednou cenu za ni. Tedy, že čím členitější střecha, tím větší spotřeba materiálu a také náročnější práce.

5. vzhled

A nezanedbatelný je samozřejmě také estetický aspekt. Důležité je, aby se vám celkové pojetí vašeho domu docela prostě líbilo, navzdory všem našim výše uvedeným radám. Někdo je zkrátka ochoten si za vysněnou variantu i připlatit.


Sklon střechy se dělí na tři kategorie:

  • ploché – sklon střešních rovin nemají nebo maximálně 5°

  • šikmé – se sklonem do 45°

  • strmé – se sklonem nad 45° (ty jsou u nás tradiční)

Souhrnně se někdy střechy z posledních dvou kategorií označují jako střechy sklonité a existuje několik různých typů, které se samozřejmě rozlišují podle různých sklonů (valbová, pultová, stanová, sedlová atd.).

Jak zjistím, jaký sklon moje střecha vlastně má?

Sklon střechy si lze také vypočítat. Pro zjednodušení můžete místo složitých vzorečků rovněž využít internetové kalkulačky.

K tomuto úkonu potřebujete pouze metr a vodováhu. Vodováhu stačí přiložit k nadezdívce, a to tam, kde se z kolmé stěny stává šikmá plocha. Pak změříte svislou vzdálenost od konce vodováhy k šikmé ploše střechy. Do kalkulačky stačí zadat naměřený výsledek a délku vodováhy, přičemž čím delší použijete, v zásadě tím přesnější výsledek dostanete.