Pultová střecha

Jedná se o jednoduchý tvar střešní krytiny, který se nyní často navrhuje, zejména u pasivních rodinných domů.

Tento typ střechy patří mezi šikmé typy střech, a to se s minimálním sklonem od 15° do 45°.

Konstrukce pultové střechy

Pultová střecha se skládá z jedné střešní roviny s hřebenem ohraničeným okapy. Skladba pultové střechy a její výhody a nevýhody. 

Výhody pultové střechy

 • Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti montáže se jedná o nejméně nákladný typ střechy.
 • Náklady na vytápění jsou nižší, není zde tak velký prostor k vytápění a úniku tepla.
 • Stavba je navíc na realizaci rychlá, včetně pokrytí.

Nevýhody pultové střechy

 • Mezi nevýhody patří zejména fakt, že pokud se později rozhodnete dělat podkroví, budete muset přestavět celou střechu.
 • Na pultovou střechu nelze použít jakýkoliv druh střešní krytiny. Musíte vycházet ze sklonu a podle toho zvolit krytinu

Typy pokrytí pultové střechy

U pultové střechy záleží hodně na sklonu střechy. Pokud není sklon příliš malý, lze použít téměř všechny materiály materiálů k pokrytí střechy:

tvrdé pokrytí

 • pálené tašky
 • betonové tašky
 • plechy
 • ad.

měkké pokrytí

 • došky
 • lepenka
 • šindele z asfaltu
 • ad.