Sedlová střecha

Sedlová střecha je jednou z nejčastějších typů, která je díky svému vzhledu často označovaná jako "áčková střecha". Jedná se o historicky nejběžnější typ střechy používaný na českém území. V případě řadových domů se jedná o nejčastější typ střechy.

Konstrukce sedlové střechy

Sedlová střecha se skládá ze dvou šikmých střešních rovin ohraničených okapní hranou a  štíty. Průnik střešních rovin tvoří hřeben střechy.

Výhody sedlové střechy

  • Vzhledem k jednoduchosti montáže jednotlivých prvků sedlové střechy, se jedná o nejméně nákladný typ střechy.
  • Díky jednoduchému tvaru je další její výhodou minimalizace možného rizika zatékání.
  • Stavba sedlové střecha je navíc na realizaci méně pracná, rychlá, a to včetně pokrytí krytinou.

Nevýhody sedlové střechy

  • Pokud zvolíte nízký sklon střechy, prostor pod střechou bude dost stísněný.

Typy pokrytí sedlové střechy

Pro pokrytí sedlové střechy můžeme použít:

  • pálené tašky
  • betonové tašky
  • šindele
  • došek
  • plech
  • ad.