Skladba střechy - na co si dát pozor?

Realizace a skladba střechy podléhá technologickému vývoji a aktuálním trendům v souvislosti na využití a úspory energie. Prostor pod střechou se stále častěji využívá k bydlení a půdy jako takové již ztrácejí svůj význam. Je tedy nutné nezapomenout na řádné zateplení a preciznost při návrhu projektové dokumentace týkající se skladby střech.

Držte se projektové dokumentace

Každá moderní střecha je nad obytnou částí složena z uceleného systému vrstev, přičemž každá z nich má svou specifickou úlohu. Hlavním nepřítelem správné funkčnosti a zachování předpokládaných vlastností je snaha ušetřit, což se mnohdy projeví na celkové vitalitě. Projektová dokumentace vytvořená odborníky neslouží jako obecné doporučení, je třeba být při realizaci důslední a držet se veškerých doporučení. Určitě se vám podaří nalézt spoustu levnějších řešení, ale opravdu chcete svou střechu vystavovat vzniku nepříjemných problémů?

Dvě vrstvy tepelné izolace jsou základ

Komfortní využití podkrovních prostor je závislé na tloušťce tepelné izolace o minimální šíři 200 milimetrů, a to rovnou ve dvou vrstvách. Hlavní vrstva nesmí mít méně než 160 milimetrů a druhá méně jak 4 centimetry. Připomínáme, že se bavíme o minimálních hodnotách. V současné době se velmi často setkáte i s použitím třetí vrstvy, jelikož aktuální trendy hovoří zcela jasně - jakákoliv ztráta tepla je nepřípustná, proto narůstá i tloušťka střešního pláště na 420 mm.

Složitost střechy a parozábrana

Při realizaci složitého tvaru střechy počítejte s náročnějším řešením střešního pláště bez jakýchkoliv tepelných mostů. Samozřejmě společně s nároky na tvar se zvyšuje i cena, jelikož je nutné dbát na správné vypracování všech přítomných detailů.

Hlavní problém při zateplení šikmé střechy nastává v zaměnění funkce jednotlivých fólií. Pod ruce se vám tak může dostat parozábrana nebo difuzní fólie pojistné hydroizolace. Při pokládce parozábrany si dejte především pozor na správné uložení, nezaměňte si rub s lícem. Také známe rozdíl mezi kontaktní parozábranou ukládající se přímo na tepelnou izolaci a fólií vyžadující vzduchovou mezeru.

Vrstvy šikmé střechy

  • Parotěsná zábrana - klade na spodní plochu krokví, ovšem vždy záleží na uložení a síle izolace. Omezuje vstup vodních par do skladby střešního pláště.
  • Tepelná izolace - z aktuálního hlediska jsou oblíbené stále silnější vrstvy izolačních materiálů pro zajištění ekonomického chodu domácnosti.
  • Difuzní fólie - chrání tepelnou izolaci a dnes je již standardem každého inteligentního návrhu střechy. Dokáže propustit vodní páry ze spodních vrstev a zároveň zabránit průniku kondenzované vody nazpět.
  • Větrací mezera - pro zajištění správné funkčnosti střechy je důležité nezapomenout na odpovídající cirkulaci vzduchu větrací mezerou. Masivní střešní krytina totiž nedokáže propouštět páru. Síla větrací mezery se vždy odráží od sklonu a typu střešní krytiny, neměla by však klesnout pod 4 centimetry.
  • Záklop - nad větraným prostorem vymezeným kontralatí se klade tzv. Záklop z prken nebo desek. Mnohem efektivnější však jsou dřevěné fošny.
  • Hydroizolace - poslední vrstvou střešního pláště je řádně realizovaná hydroizolace, která ve své podstatě připraví podklad pro kladení krytiny.