Sníh na střeše

Zimní měsíce dokáží prověřit nejen připravenost silničářů, ale i majitele nemovitostí a jejich střešní krytinu. Pokud se zatáhne obloha a začnou se na zem snášet zdánlivě lehoučké a nenápadné vločky je třeba zpozornět. Mírné zimy posledních let neznamenají, že nepřijde na bílou nadílku, tak jako např letos.

Normy zatížení sněhem

Zatížení střech sněhem v České republice je stanoveno normou ČSN EN 1991-1-3, která po zimě 2005/6 nahradila zastaralé a ne tak přísné nařízení. Tato norma rozděluje republiku do osmi sněhových oblastí s charakteristickým zatížením sněhem od 0,7 kN/m2 (I. stupeň) do 4 kN/m2 (II. stupeň); o oblasti VIII. informuje Český hydrometeorologický ústav.

Pro majitele rodinných domků, chat, chalup, ale i činžovních domů je určena webová stránka snihnastrese.cz, kde si mohou zjistit v jaké sněhové oblasti jejich nemovitost stojí a jakou sněhovou zátěž lze čekat. Stavební firmy se zde informují jak dimenzovat krov a případně posílit jeho konstrukci.

Váha sněhu

Samotné sněhové vločky jsou lehké a nepředstavují žádnou hrozbu, na rozdíl od letních bouřek s krupobitím. Problémovými se stávají masy sněhu. Jak znají nejen lyžaři, sníh je dělen na několik typů a stejné je to s jeho váhou. Čerstvý prašan se skládá cca ze tří procent sněhových vloček, zbytek vrstvy utváří vzduchová kapsa. Naopak slehlý a umrzlý sníh může dosáhnout zhruba poloviny váhy vody.

Typ střešní krytiny určuje, jak silná vrstva může obyvatel domu nad svou hlavou mít, a kdy je množství již neúnosné. Pro lokality s nižší nadmořskou výškou je počítáno s vahou sněhu od 70 kg/m2 do hodnoty 200 kg/m2; v horských oblastech až 400 kg/m2. Je třeba brát ohled na tyto hodnoty a krovy se musí dle nich dimenzovat. Staré střešní konstrukce se doporučuje nechat zkontrolovat a případně posílit.

Velmi ohroženou skupinou jsou rovné střechy. Naopak nejméně pro svůj sklon trpí sedlové, ovšem v případě, že nepřechází v přístavku do pultové. Denní teploty nad bodem mrazu a sluneční svit umožní vrstvě sněhu částečně roztát a následný noční mráz opět zvětšuje váhu sněhové pokrývky na střeše, kdy může dosáhnout až hodnot 400 kg/m2, posléze nezřídka dochází k poškození střešních latí a v extrémním případě může dojít až ke zřícení krovu.

Poškození střechy

Jak již bylo zmíněno výše, při vysoké vrstvě sněhu a jeho umrzání může dojít k velmi vážnému poškození střechy. Mezi mírnější se počítají popraskané cembritové šablony, ale již třeba zlomené střešní latě představují v zimě velmi špatně řešitelný problém.

Samostatným příběhem s nedozírnými následky, který by si nepřál zažít žádný majitel domku, je zřícení celé střešní konstrukce. Nebezpečí sníh znamená zejména pro chalupy a chaty, které jsou mnohdy stavěny svépomocí ze zbytkových materiálů a není zde pamatováno na prevenci ohledně zatížení sněhem.

Nedávné zřícení střechy nově otevřené sportovní haly při florbalovém zápase, je jasným důkazem, že jakékoliv zanedbání může mít fatální následky a je třeba dbát vždy projektové dokumentace s přihlédnutím na danou sněhovou oblast.

Odklízení sněhu ze střechy

Kdy ještě tiše vyčkávat a kdy naopak s úklidem sněhu bezodkladně začít, je otázkou pro každého. Vlastník domku na horách se sedlovou špičatou střechou prakticky většinou o úklidu přemýšlet nemusí, bílé nadělení se postupně samo dostává díky sklonu k zemi.

Střechy s tupými úhly či dokonce rovné je třeba monitorovat a v některých případech již s úklidem započít. Shoz sněhu provádíme vždy s ohledem k typu střešní krytiny. U asfaltových šindelů by mohlo dojít k poškození křemičitého posypu, u různých typů polykarbonátů apod. se nedoporučuje byť dočasný pohyb a přesun sněhu na jedno místo, mohlo by dojít k jejímu nenávratnému poškození.