Stanová střecha

Stanová střecha (nebo také i jehlanová) má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do vrcholu a tvoří tak čtyřboký jehlan. V podstatě se jedná o valbovou střechu nad čtvercovým půdorysem.

V 70. a v 80 letech minulého století se při stavbách používal tento typ střechy velmi často. Dnes už stanová střecha není tak častá. V mnoha případech je nahrazená klasickou sedlovou střechou.

Stanová střecha se používá na samostatně stojících budovách čtvercového půdorysu. Nejčastější použití stanové střechy můžeme naleznout na věžích kostela, přístřešcích, altáncích nebo pergolách.

Konstrukce stanové střechy

Stanová střecha se skládá ze čtyř střešních rovin, které se sbíhají do vrcholu. Hřeben je tvořen pouze jedním bodem a střecha je tvořena pláštěm čtyřbokého jehlanu. 

Výhody stanové střechy

 • Stanová střecha má jednoduchou konstrukci. Oproti plochým střechám lze využít prostor pod střechou k bydlení či jako odkládací prostor. V případě použití na pergoly nebo altány je stanová střecha vhodným architektonickým prvkem
 • Pro stanovou střechu je možné si vybrat, jakoukoliv střešní krytinu.
 • Prostor pod střechou je chráněn ze všech stran.

Nevýhody stanové střechy

 • Nevýhodou je poměrně malý podstřešní prostor a to zejména v případě, kdy má střecha nízký sklon.
 • Pokládka střešní krytiny je pracnější  a vyžaduje větší řemeslnou zručnost. 

Typy pokrytí stanové střechy

Pro pokrytí stanové střechy můžeme použít:

 • pálené tašky
 • betonové tašky
 • šindele
 • asfaltové pásy
 • došek
 • plech
 • ad.