Typy střech

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.).

Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům. Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukcestřešní krytiny. Střechy se v zásadě rozdělují na základní ploché a sklonité (šikmé a strmé), nebo na zateplené a nezateplené.

Tvar a celkové provedení střechy velmi závisí na místních klimatických podmínkách.

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.). V závislosti na typu prostoru, který střecha uzavírá, jsou na její provedení kladeny různé požadavky. Může jít v zásadě buď o uzavřený vnitřní prostor (obytný dům, veřejná budova; střecha zateplená) či prostor otevřený (přístřešek, čekárna, nástupiště, kryté parkoviště; střecha nezateplená). Obecně tedy platí, že střechy uzavřených budov, která chrání vnitřní prostor, musí splňovat přísnější požadavky.

Každá střecha má za úkol bezpečně odvádět dešťovou vodu z plochy střechy a bránit jejímu nahromadění, jež by mohlo postupně konstrukci stavby poškodit zatékáním či růstem dřevokazných hub a plísní. V klimaticky náročnějších oblastech s větším výskytem sněhu musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.

Typy střechy se určují podle jejich tvaru, sklonu, počtu plášťů či funkce


Podle sklonu dělíme střechy na:

  • Plochá střecha

Sklon střešních rovin 0-5°

  • Šikmá střecha

Sklon střechy do 45°

  • Strmá střecha

Sklon střechy nad 45°

Pro šikmé a strmé střechy se používá souhrnný název sklonité neboli šikmé střechy.

Nejběžnější typy šikmých střech

Pultová střecha

pultova-300x226

Pultová střecha má jen jednu střešní rovinu s pultovou a okapní hranou a dvěma štíty. Používá se často na stavby na hranici pozemku, na přístavky, na části činžovních domů přiléhající podélně k sousedním domům a v ekologické architektuře na tzv. aktivní solární domy.
Kompletní specifikace pultové střechy.

Sedlová střecha

sedlova-300x227

Sedlová střecha je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku. Je velmi rozšířená u rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapními a štítovými hranami.
Kompletní specifikace sedlové střechy.

Valbová střecha

valbova-300x224

Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy, je to střecha valbová, pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová.
Kompletní specifikace valbové střechy.

Polovalbová střecha

Podobně jako u střechy valbové, jsou střešní plochy polovalbové střechy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy. Sedlová střecha se vlastně seřízne na dvou protějších stranách. Tím se docílí odtoku vody na 4 strany. Liší se od střech valbových tím, že mají okap umístěný výše než je okap u střechy sedlové. Na stranách polovaleb má podkroví zděné štíty nebo se také používají dřevěné lomenice.

Polovalbová střecha patří mezi šikmé typy střech, střechy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy se sklonem do 45°.
Kompletní specifikace polovalbové střechy.

Mansardová střecha

mansardova-300x227

Mansardová střecha je variantou střechy sedlové. Každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu.
Kompletní specifikace mansardové střechy

Stanová střecha (jehlanová)

stanova-300x224

Stanová neboli jehlanová střecha má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř nebo i víceboký jehlan. Používá se na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu.
Kompletní specifikace stanové střechy.

Pilová střecha

pilova-300x224

Pilová střecha vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových. Používala se historicky na rozlehlých továrních halách, dílnách apod. Svislé části střechy zároveň často sloužily jako světlíky.
Kompletní specifikace pilové střechy.

Ploché střechy

Plochá střecha

Plochá střecha je typická pro panelové domy a mnoho lidí ji má spojenou se zatíkáním do interiérů, atp. Pokud se ovšem dodrží správná technologie při jejím vytváření, může v závěru ušetřit více energie než plocha šikmá, a proto se v dnešní době používá stále častěji.
Kompletní specifikace ploché střechy.