Údržba střechy v zimě

S příchodem podzimního sychravého počasí bychom jako majitelé nemovitosti měli připravit svůj dům na příchod zimy. Jedním z nejdůležitějších prvků je střecha. Jakékoliv zanedbání či přehlížení poškození má vliv na celkový stav našeho domova.

Ačkoliv nám v poslední dekádě mohli připadat zimní měsíce na množství sněhu skoupé, tak letošní zima 2016 / 2017 nám naopak ukázala, jak umí být bohatá na pokrývku sněhu. 

Vliv sklonu střechy

Česká republika je rozdělena do několika sněhových pásem, která určují zatížitelnost střešní konstrukce. Paradoxně jsou na přívaly sněhu lépe konstruovány domy v horských oblastech, kde bývá ostřejší sklon střechy. Střechy v nížinách jsou více ploché a nejsou na extrémní zátěž stavěny. Platí pravidlo, že čím je střecha plošší, tím více sněhové nadílky se na ní udrží. Při kvalitně provedené tepelné izolaci podkroví se sníh na krytině udrží déle. Není-li izolace provedena v dostatečné kvalitě, dochází k postupnému odtávání.

Kdy odklízet sníh ze střechy?

Na jaké množství sněhu prachového či mokrého je naše střecha konstruována nalezneme ve stavební  dokumentaci domu. Bývá zde uvedeno, kolik centimetrů sněhu unese a můžeme tedy sami odvodit, při jaké výšce je nezbytné započít s jeho odstraněním. Pokud leží 50 kilogramů sněhu na metru čtverečním, je vhodné ho co nejdříve odstranit. Platí to i v případě, že je střecha zatížena nerovnoměrně a hrozí poškození konstrukce.

Jak sníh odklízet?

Do odklízení se zpravidla nedoporučuje pouštět svépomocí. Nejen, že hrozí nebezpečí úrazu, kdy se pod vrstvou sněhu mohou nacházet ledové plotny a může dojít i k pádu ze střechy, ale nevhodným zacházením s lopatou či jakýmkoliv nástrojem můžeme poškodit nenávratně krytinu. Nejlépe uděláme, pokud využijeme  nabídky odborných firem. Pokud hrozí sesunutí sněhu na veřejné prostranství, mohou vypomoci hasiči se specializovanou technikou. V případě kdy se do odklízení sněhu pustíte sami, musíte dodržovat určitá pravidla a dávat pozor.

  • Postup správné údržby sněhu ze střechy

Nikdy jej nesmíme hrnout všechen k okrajům najednou, ale postupujeme systematicky. Zasahuje-li střecha domu nad chodník či veřejné komunikace, musíme zajistit místo shozu, aby nedošlo k úrazu chodců či poškození majetku.

  • Pozor na tající sníh

Mějme na paměti, že největší škody hrozí při oblevě, kdy se největší masy sněhu rychle uvolňují a hrozí zatékání pod střešní římsy. Daný problém se již netýká pouze střechy, ale v takovém případě i interiéru, fasády a v případě obytného podkroví i tepelné izolace. Tající sníh, který se mění při nočních mrazech opět na led dokáže napáchat velké škody. Osvědčenou prevencí je vybavit okapové svody kabely, které mají schopnost výhřevu a zamrzající sníh z oblevy opět proměnit ve vodu, která pohodlně odteče jako dešťová, čímž zabráníme i vzniku velmi nebezpečných několika kilových rampouchů.

Sněhové zábrany

Dalším preventivním nástrojem pro zimní měsíce jsou tzv. sněhové zábrany nebo protisněhové tašky. Tyto dokáží velké masy sněhu, při uvolnění, roztrhat na několik menších kousků. Nedochází tak k velkým sesuvům a nehrozí riziko zranění.

Solární systémy

Pokud máte na střeše nainstalované solární kolektory, tak je před zimou rozhodně nemusíte demontovat. Solární systémy jsou odolné proti mrazu. Jejich hladký povrch prakticky neumožňuje sněhu se na nich udržet. Pokud se sníh na povrchu udrží, pod slunečním svitem rychle roztaje. Kolektory tak bývají fungujícím zdrojem energie i v zimních měsících. Solární energie nestačí v našem klimatickém pásmu pokrýt spotřebu pouze v měsících prosinci a lednu. Více však záleží na konkrétních dimenzích daného systému i zásobníku a délce slunečního svitu.