Valbová střecha

Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Může mít různý střešní sklon i úhel zkosení, stejně tak může být pokryta jakoukoliv střešní krytinou. Sklon i typ krytinu valbové střechy si zvolíte podle místních podmínek, ve kterých se objekt nachází.

Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy u sedlové střechy, je to střecha valbová, pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová. Obojí se používá u samostatně stojících budov obdélného půdorysu. Podobně jako sedlová může se valbami doplnit i mansardová střecha.

Valbové střechy se nejčastěji realizují u podlouhlých staveb a samostatně stojících objektů. Velice často jsou k vidění tzv. polovalbové střechy, u kterých je valba nahrazena polovalbou. Valbové střechy se velice často využívají u budov s půdorysem ve tvaru L.

Konstrukce valbové střechy

Valbová střecha má podobnou konstrukci jako střecha sedlová. Na všech stranách půdorysu je tvořena šikmými střešními rovinami, takže její konstrukce je složitější. Valbový krov je specifický.

Střecha valbová má nejčastěji obdélníkový tvar. V tom případě je pak tvořena čtyřmi šikmými střešními rovinami, čtyřmi okapními hranami, čtyřmi nárožími a hřebenem.

Výhody valbové střechy

  • Valbová střecha se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a umožňuje využít prostor pod střechou (na rozdíl od plochých střech). 

Nevýhody valbové střechy

  • Pokud však zvolíte nízký sklon střechy, prostor pod střechou bude dost stísněný.

Typy pokrytí valbové střechy

  • Valbové střechy jsou vhodné pro všechny druhy střešních krytin.