Vazníková střecha nebo klasický krov?

Střecha je neodmyslitelnou součástí každého domu chránící nejen jeho obyvatele, ale i samotný objekt. Při vlastní výstavbě se tak dostáváme do bodu, kdy je nutné se rozhodnout mezi klasickým krovem nebo vazníkovou konstrukcí. Konečné rozhodnutí by mělo padnout z úst odborníka, který zváží všechny možnosti.

Vazníky nebo krov?

V otázce rozhodování mezi použitelností vazníků nebo klasických krovů je velmi tenká hranice. Je všeobecně známo, že pro budovy s podkrovními byty je klasický krov mnohem výhodnější. Naopak pro budovy bez obytného podkroví, jako jsou bungalovy, halové stavby nebo velkorozponové stavby jsou zase vhodnější vazníkové konstrukce.

Vazníková konstrukce

Vazníky jsou tvořené pásovými a mezipásovými pruty spojenými styčníky. Tento typ konstrukce se objevil teprve v minulém století a od té doby si prošel svým specifickým vývojem. Díky svým specifickým vlastnostem předkládají levné řešení pro domy bez podkrovních obytných prostor s nízkým sklonem střechy a nízkou výškou hřebene. Samozřejmě existuje i řešení, jak vazníkovou konstrukci využít pro půdní prostory.

Typy vazníků

Na trhu se objevují dva typy vazníků. Za prvé se jedná o klasickou metodiku sbíjenou hřebíky, která je v porovnání s druhým typem variabilnější a nabízí estetičtější řešení. V druhém případě známe modernější příhradové vazníky, které jsou na rozdíl od klasického řešení spojované styčníkovými deskami a prolisovanými trny. Tento typ vazníků je mnohem pevnější a efektivnější.

Výhody vazníků

Vazníkový krov přináší moderní a úsporné řešení se širokým využitím v praxi. Mimo jiné je tento typ budování vhodný pro libovolný tvar objektu. Vazníky předkládají snadné zastřešení rozponů až 30 metrů. Hlavní výhodou je úspora použitého dřeva mnohdy až o 40 %. Jedná se  tedy o levnější řešení. Rovněž nesmíme opomenout na rychlejší montáž, která nezabere více jak jeden den a nižší hmotnost, takže nejsou kladeny takové nároky na nosnost základů.

Nevýhody vazníků

Toto řešení nepočítá s využitím půdního prostoru k obývání. Vazníky vytvářejí namísto podkroví pouze úložný prostor. Technologické řešení pro výstavbu podkrovního bytu za přítomnosti vazníkové konstrukce je finančně i technologicky náročná. Vazníková konstrukce je navíc výhodná pouze do sklonu 30°. S přibývajícím sklonem rostou i celkové náklady.

Klasický krov

Krov je typickou nosnou konstrukcí, která přenáší zatížení zejména od vlastní tíhy, celé skladby střešního pláště, sněhu a větru. Krovy lze dělit podle použitého materiálu nebo způsobu podepření. Řešení provedení krovu je vždy dáno velikostí stavby a jejím rozpětím a sklonem. Rovněž je nutné přihlédnout ke klimatickým podmínkám dané oblasti.

Výhody klasického krovu

U klasického krovu je možné vytvořený prostor využít k realizaci půdního vestavby, tedy obytného místa s přiznáním krokví a hoblovaným podhledem s využitím všech výhod nadkrokevní izolace. Vzniká pak působivý prostor s elegantním a funkčním řešením.

Je vhodný i pro mnohem větší sklony střechy než 30°. Tradiční krov lze realizovat pomocí zkušeného praktika a několika pomocníků. 

Nevýhody klasického krovu

Tradiční krov je naprosto nevýhodný pro nižší sklony jak 20°, jelikož v takovém případě se vzniklý prostor nedá využít k podkrovnímu obývání. Navíc je pod touto hranicí sklonu mnohem dražší než vazníkový. Klasický krov je rovněž dražší u složitějších tvarů střech s větším rozpětím a tedy i pracností.