Vazníkové krovy a jejich úprava při realizaci podkroví

V závislosti na navýšené potřebě klientů, kteří hledají dostatečně důmyslné řešení vedoucí k úspoře místa, se ve stavitelství objevuje trend budování podkrovních prostor. Z těchto důvodů se v této oblasti setkáváme s technologickým pokrokem za současného zjednodušování složení střešního pláště.

vaznicový krov

Maximální využití krovu pro podkrovní bydlení

Každý se  snaží najít nejjednodušší řešení stavby krovu, ve spojení s nízkou cenou a estetickým vzhledem. Asi největší komplikaci při realizaci podkroví představují klasické trámové soustavy s vaznicemi a jejich nešikovné rozmístění. Je tedy na místě celý krov sestavit tak, aby co nejméně zatěžoval výstavbu podkroví. Takový požadavek však sebou přináší další nutné sounáležitosti.

Krov se musí vyznačovat mnohem větší pevností a odolností, jelikož úbytek jednotlivých prvků je důležité vykompenzovat správným rozložením. Tato potřeba je zajištěna i projektovým plánem počítající s pevnějším druhem spojů. Klasické tesařské spoje se v těchto případech nepoužívají, jelikož stojí za citelným oslabením jednotlivých trámů. Pro zajištění ještě větší odolnosti se pak používají i další konstrukční prvky a materiály (ocel nebo železobeton).

Nový typ vaznicového krovu

Při realizaci dostatečně odolného, a při tom jednoduchého systému, se částečně upravuje i vaznicový krov. Změna se týká podélných prvků zvaných vaznic, které zajišťují odpovídající tuhost soustavy. Vaznicový krov obsahuje celou řadu dalších doprovodných prvků, které se navíc umisťují do podkrovního segmentu. Je tedy na místě celou soustavu přehodnotit a nechat si vytvořit bezpečný a především jednoduší návrh. Jen za těchto předpokladů lze vybudovat komfortní podkrovní prostory určené k bydlení.

Nejdůležitější kroky

Mezi nejdůležitější kroky patří odbourání vazných trámů ze základu konstrukce. Při výstavbě podkroví se ve vaznicové soustavě využívají pouze prvky podélné, ať už vrcholové nebo pozední vaznice. K navýšení prostoru velmi dobře poslouží i snížení počtu podpor. Moderní vazníkové krovy se využívají především u současných rodinných domů s obytným podkrovím.