Vikýře nebo střešní okno

Podkrovní prostor obytného domu se z pohledu užitných vlastností stává stále lukrativnějším místem pro vytvoření útulného pokoje. Dle charakteru a polohy by bylo až zarážející, kdyby se taková šance pro rozšíření nesetkala s přímým zájmem. Aktuální trendy nás neustále tlačí šetřit místem, a naopak vytvářet další ideální podmínky pro bydlení.

Ať už se pro výstavbu pokoje v podkrovní části domu rozhodnete z důvodu utišení vlastních potřeb či tyto kroky povedou k pronájmu takového místa, vyvstane několik důležitých otázek. Moderní pokročilé technologie umožňují takřka neomezené možnosti, takže žádný tmavý půdní prostor nemusí zůstat nevyužitý. Jak, ale do těchto míst vnést dostatečný tok denního světla? Rozhodnete se pro vikýře nebo pro střešní okno? Podívejme se na výhody a nevýhody vikýřů a střešních oken.

Nevýhody a výhody vikýřů

Vikýř je ve své podstatě typická stavební konstrukce, která svým provedením vystupuje nad rovinu střechy a stává se tak výrazným architektonickým prvkem. Vikýře na střechách jsou v dnešní době velice žádané. Právě z těchto důvodů je nutné, aby tvar, velikost a umístění vikýřů bylo citlivě navrženo. Pro určité typy střech se budou hodit odlišné typy vikýřů, nejčastěji používané jsou sedlové, valbové a pultové. 

vikýř

Je sice pravda, že vikýřem nedostanete do podkrovního pokoje tolik světla, jako střešním oknem stejného rozměru, ale zase vám v zimě nezapadá sněhem, takže půjde snadno otevřít, a navíc se ani tolik nešpiní. Hlavní pozitivum tohoto architektonického prvku je zvětšení půdorysné plochy, čímž se zároveň zvyšuje i využití. Každý metr čtvereční navíc je z pohledu komfortu k nezaplacení.

Výhody vikýřů

 • Zvětšují využitelnost podkrovního pokoje,
 • nabízejí mnohem větší soukromí,
 • okno se špiní méně než u střešní verze,
 • snadná manipulace za deště i sněžení,
 • v letních měsících tolik nepřispívají k přehřívání podkroví.

Nevýhody vikýřů

 • Realizace je dražší, komplikovanější a náročnější na řešení střešních detailů,
 • neodborná výstavba sebou nese značná rizika.
 • Stavba vikýře je složitější než zabudování střešního okna.

Nevýhody a výhody střešních oken

Pro citlivější zásah do celkového vzhledu budovy jsou vhodnější střešní okna, která jsou z tohohle pohledu mnohem tolerantnější. Právě z těchto důvodů se těší velké oblibě u památkářů, kteří vikýře nemusí na historických budovách dovolit. Střešní okno na sebe tolik neupozorňuje, a především nemění podstatu a charakter domu.

V neposlední řadě dokáže do podkrovního prostoru vnést až o 40 % více světla. Osadit střešní okno do zrealizované střechy je levnější než budovat finančně nákladnější vikýř. Je však nutné si dávat pozor na přehřívání prostoru a chránit se například venkovními žaluziemi apod.

Výhody střešních oken

 • Do podkroví přivádějí více světla,
 • levnější varianta než vikýř,
 • méně náročné na řešení střešních detailů než při budování vikýře,
 • jsou vzhledově nenápadné.

Nevýhody střešních oken

 • Mnohem náročnější na údržbu,
 • při sněhové nadílce není vidět ven,
 • za deště se nesmí otevírat,
 • v letní sezóně se interiér přehřívá,
 • požadavek na umístění topného tělesa pod každým střešním oknem, aby nedocházelo v zimním období ke kondenzaci vodní páry na skle v interiéru.

Z tohoto článku je tedy patrné, že vikýře a střešní okna mají své výhody, ale rovněž i nevýhody. Dostatek světla má přímý vliv na duševní pohodu a celkové zdraví jedince. Přílišné zasklení zase vede k tepelným ztrátám, takže je v zimě nutné více topit. Proto při rozhodování zohledněte i kombinaci těchto možností v závislosti na danou světovou stranu.