Výměna poškozeného hřebenáče vám ušetří tisíce

Střecha je symbolem bezpečného pásma vytvářející optimální podmínky pro život. Její životnost a hospodárnost se odráží na zvoleném typu střešní krytiny a v neposlední řadě i včasném odhalení případných závad. Z tohoto důvodu doporučujeme kvalitní keramickou pálenou střešní krytinu, která je staletími prověřeným typem.

Jak si zajistit dlouhou životnost střechy

Nechte si svou střechu postavit kvalifikovanými řemeslníky a zároveň ji pravidelně kontrolujte. Jen tak včasně odhalíte případná poškození po krupobití, silném větru či neopatrném pohybu po střeše. To jsou základní atributy zajišťující dlouhodobou spokojenost s užíváním vnitřních prostor každé budovy disponující střešní krytinou. Jak ale postupovat, když nalezneme poškozený hřebenáč?

Výměna poškozeného hřebenáče

Jakmile objevíte poškozený hřebenáč, nemeškejte. Otálení jen zvyšuje pravděpodobnost zatékáním srážkové vody a sněhu do střešního pláště. Nepodceňujte ani na první pohled mírně odloupnutý díl, případné škody za to opravdu nestojí.

Postačí ohnout příchytku hřebenáčů směrem nahoru. Na užší straně očekávejte přichycení vrutem k lati. Pro lepší a snadnější odstranění prasklého hřebenáče je mnohem lepší daný segment úplně rozbít kladivem. Následně celé místo důkladně očistěte.

Nový hřebenáč upevněte na střed užšího konce vrutem přímo k lati. Poněvadž vsouváte užší konec pod širší konec dalšího hřebenáče, je tento úkon znemožněn. Zkušení pokrývači nařezávají tašku na užší straně  od středního okraje až k místu, kde bude procházet vrut. Takto vytvořená drážka poskytne prostor pro vsunutí předcházejícího hřebenáče na požadované místo.

Na samotném závěru nezapomeňte přimáčknout příchytku hřebene.

Zachování funkce střechy

Podstata zdravého domu vyplývá z vybudování kvalitních základů, dostatečně pevných obvodových stěn a funkční střechy. Jakákoliv prasklina či další nežádoucí defekt je nevítanou součástí směřující k postupnému oslabování celkové vitality. Včasné odhalení a odstranění všech závad je tou nejhospodárnější strategií. Naštěstí je tou nejčastější opravou právě výměna prasklého hřebenáče, nyní však po přečtení našeho článku, zvládnete tuto opravu svépomocí.