Zatékání do střechy

Noční můrou pro všechny obyvatele, ať už rodinných či činžovních domů, je zatékání do půdních prostor. Ať už z důvodu díry ve střeše nebo špatnou izolací, vyplatí se vadu co nejdříve odstranit. 

Příčiny zatékání do střechy

Příčiny zatékání jsou v zásadě pouze tři.

  • Chyba může být ve špatné instalaci střešní krytiny, kterou zatéká. Problematické jsou zejména různá nároží, střešní okna, komíny či různé přechody. 
  • Druhý důvod je mechanické poškození střechy.
  • Někdy se ale jedná o složitější problém spojený se špatným navržením nebo provedením střešních vrstev, který vede ke kondenzaci vodních par a následnému stečení takto vytvořené vody do podkrovních místností.

Jak by tedy měla skladba střechy vypadat, aby střechou nezatékalo? Správné navržení a dimenze jednotlivých částí střešní skladby je totiž základním předpokladem fungující střechy.

Pravidla pro složení použitých střešních vrstev určuje vámi zvolená krytina. Skladba střešního pláště by měla vždy odpovídat užití budovy, jejímu vnitřnímu prostředí a nezbytně klimatickým podmínkám, ve kterých se nachází.  Pro dlouhodobě funkční střechu, kterou nebude zatékat a nebudou kondenzovat vodní páry vedoucí ke vzniku plísní, je nezbytné správné složení pláště, které popíšeme směrem z interiéru do exteriéru:

Parotěsná zábrana

Parotěsná zábrana je první vrstvou kladenou zpravidla na krokve, pod finální interiérové obložení (sádrokarton, osb desky, palubky). Úlohou parotěsné zábrany je zabránění vniknutí vodních par z interiéru do střešního pláště. Výrobci parotěsných fólií vždy dodávají dostatečný návod pro jejich pokládku, který je nutné vždy dodržet, aby byla jejich dlouhodobá funkčnost zajištěna.

Důležitou zásadou je utěsnění parotěsné zábrany na okrajích, u štítů apod. Pokud se tak nestane, budou teplem tlačené páry stoupat k parotěsné fólii, kde se zpomalí a budou si přirozeně hledat zmíněnou netěsnost, kterou proniknou ve velkém objemu do těsného prostoru pod střešní krytinou.

Zde se rovněž ve větším objemu vysráží do podoby vody a zatečou zpět do místnosti. Paradoxně tak může parozábrana střeše uškodit, protože způsobí masivní kondenzaci pouze v jednom místě. V tomto místě pak dochází k tvorbě plísní či k promrzání střechy v zimních měsících.

Tepelná izolace

Správně instalovaná tepelná izolace slouží v letních měsících jako zábrana pro vnik horkého vzduchu od rozpálené střešní krytiny a v zimních měsících naopak udržuje teplo v podkroví. Rozhodující je tloušťka izolantu.

Pouze dobře ochráněná izolace před vodou a kondenzátem, je schopna zcela plnit svou funkci. Vlhkost snižuje její vlastnosti až o 50 procent, v praxi to znamená, že 25 cm silná vlhká izolace má vlastnosti 12 cm suché. Nemluvě o vzniku plísní v podkrovních obytných prostorech. To vše platí pro vynechání či špatné provedení ochranných zábran tepelné izolace.

Difúzní fólie

Difúzní fólie má schopnost propustit vodní páry z vlhké tepelné izolace do větrané mezery a zároveň zabraňuje zpětnému zatečení kondenzátu. Při použití kvalitní fólie stéká kondenzát po vrchní straně mimo budovu.

Větraná mezera

Pro správnou funkci difúzní fólie je nezbytná větraná mezera. Její tloušťka nesmí nikdy klesnout pod 4 cm. Vytváří se položením tzv. kontralatí na krokve a umožňuje cirkulaci vzduchu. Vždy je napojena na odsávání, které nasaje chladný vzduch v okapové části a teplem vytvářeným z interiéru je vzduch ohříván a následně v hřebenu vyfouknut vně budovy.

Hydroizolace

Používá se pod samotnou krytinu. Jde zpravidla o nepískovanou lepenku či moderní tenkou pojistnou hydroizolační fólii.

Při zjištění zatékání je důležité zakročit zavčasu.