Zateplení (izolace) střechy

Střecha zabírá velkou plochu domu a proto je nutné ji účinně izolovat. V zimních měsících zabránit úniku tepla a v letních jeho přístupu zvenčí. Dokončená funkční střecha tedy chrání stavbu před vlhkostí a také ji tepelně izoluje. Střešní tašky a další krytiny vyžadují odvětrání, které odvádí vlhkost, která by mohla proniknout do tepelné izolace, krovů, či dokonce do podkroví.

Tepelné izolace střechy

Na tepelnou izolaci se používají klasické izolační materiály typu minerálních vat, polotuhé desky z minerální vlny, ovčí vlna, konopí, dřevovláknité desky a jiné vláknité materiály, výjimečně i polystyrén, nejnověji tuhé desky z PIR pěny pro nadkrokevní zateplení.

Klasickým způsobem zateplení podkroví šikmé střechy je vkládání izolace mezi a pod krokve. Pro dosažení velmi dobré tepelně izolační vlastnosti konstrukce je někdy nutné vkládat izolaci  ve dvou i více vrstvách. Výhodou je pak výrazné omezení vlivu tepelných mostů.

Potřebná tloušťka izolace střechy je ve většině případů vyšší, než je síla krokví. Na krokve se pak zespoda nabíjejí latě a tento rošt z vodorovných latí, vyplněný další vrstvou izolace, pak lépe eliminujeme vzniklý tepelný most.

Existují tedy dva typy zateplení střechy:

V praxi se poslední dobou ukazuje, že konstrukce zateplení střechy nad krokvemi se stále častěji používají v kombinaci se zateplením střechy mezi a pod krokvemi. Stále více lidí tento způsob zateplení využívá nejspíše proto, že kombinované skladby umožňují významně zvyšovat standardy kvality nejen z hlediska dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla, ale také z hlediska funkčnosti vzduchotěsných a dalších vrstev. 

Odvětrání střechy

Odvětrané střechy se používají v kombinaci s pálenými či betonovými taškami. Mezi izolací střechy a pojistnou hydroizolací se ponechá vzduchová mezera, odvětraná otvory nahoře i dole, kvůli cirkulaci vzduchu. Mezi izolaci a vnitřní povrch se vkládá parotěsná zábrana. Používá se speciální fólie, která propustí vodní páru zevnitř ven, ale nepustí dešťové kapky vody zvenku dovnitř.

Při zateplování šikmé střechy dbáme na správné pořadí vrstev. Parotěsná fólie musí být na vnitřní straně a pojistná hydroizolace na straně vnější. Při případné záměně to může mít velmi neblahé důsledky. Ty se pak dají odstranit pouze novou rozsáhlou rekonstrukcí.

Rady a zásady

Při izolování střechy platí, že pokud se zvolí špatný návrh a následně proběhne nekvalitní provedení,  může napáchat hodně škod. Pokud právě přemýšlíte jakou střechu zvolit a jakou k ní zvolit také izolaci, ptejte se u odborníků. Je nutné přihlédnout k typu stavby a zvolit to nejvhodnější a nejfunkčnější řešení.

Jaký tedy zvolit typ tepelné izolace střechy?

Naše jednoduché doporučení je začínat raději shora. Tepelná izolace střechy je tak ve skladbě střechy umístěna nad krokvemi. Vznikne souvislá vrstva tepelné izolace bez přerušování tepelnými mosty. Tento způsob příznivě ovlivňuje trvanlivost krovu. Krokve jsou umístěny v interiéru, kde je zaručena konstantní teplota i vlhkost vzduchu.

Fotogalerie