Zateplení mezi krokvemi (Mezikrokevní izolace)

Dříve se izolovalo pouze mezi krokve. V současné době však tento druh zateplení nestačí a začalo se v kombinaci mezikrokevní používat také pod krokvemi. Kombinací obou tlouštěk izolace pak lze docílit požadované kvality komfortu zatepleného prostoru. Výhodou takto provedené kombinované izolace je výrazné omezení vlivu tepelných mostů krokvemi.

Postup zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi

1. Změříme vnitřní rozteč mezi krokvemi + nachystání si izolace

Nejdříve si změříme prostor mezi oběma krokvemi a poté řežeme izolaci min. o 1 cm širší (max. 2 cm), z důvodu řádného dotěsnění podél krokví. Dle modulu krokví bychom měli volit i rozměr materiálu 10 cm či 12 cm.  Používají se kamenné izolace nebo skelné izolace. Materiály z kamenné izolace jsou pevnější, a proto drží mezi krokvemi velmi dobře. V případě, že používáte skelnou izolaci, ty jsou oproti kamenným měkčí a díky tomu ideálně kopírují nerovnosti a minimalizují tak tepelné mosty vlivem netěsností mezi izolací a krokví.

2. Vkládáme první vrstvu tepelné izolace

Izolaci lehce vtlačíme mezi krokve tak, aby nevznikla žádná mezera nebo spára. Díky své pružnosti se desky po vtlačení vrátí do původního stavu a dokonale přilnou ke krokvím.

3. Připevnění parozábrany

Zevnitř připevníme parozábranu, kterou musíme neprodyšně slepit.

4. Připevnění profilů pro sádrokartony

připevníme přímé závěsy pro plechové profily budoucího sádrokartonového obkladu + vložíme druhou vrstvu izoalce (mezi plechové profily a parozábranu). 

6. Montáž sádrokartonů

Na závěr montujeme sádrokartony.

 

Rady a tipy:

Ve vlhkých místnostech jako je např. koupelna, doporučujeme parozábranu umístit mezi sádrokartonový obklad a druhou vrstvu izolace.

Mezi sádrokartonem a parozábranou je vhodné ponechat vzduchovou mezeru určenou pro vedení elektroinstalace, výřezy pro světla apod.