Zelená střecha

Pro ekologicky zapálené majitele rodinných domů a nejen pro ně, je tu velmi zajímavá možnost pokrytí střechy.

Zelené střechy přinášejí mnoho výhod a navíc jsou na pohled velmi atraktivní. Extenzivní ozelenění střech je jednoduché s využitím nenáročných květin a travin, ale může být i ozelenění intenzivní, kde lze na střechách pěstovat i keře a malé stromy.

Volba vhodné vrstvy pro ozelenění

Základem, který vytvoří vhodný podklad při tvorbě zelené střechy, se mohou stát stavební materiály Liapor, Liadrain a Liaflor. Z hlediska výběru vhodného podkladu pro ozelenění střechy obytného domu rozhoduje však mnohem více faktorů.

 • Hlavním předpokladem je únosnost střešní konstrukce.
 • Dále je třeba vyhovět požadavku na účel využívání zelené střechy.

Pokud bychom již při zakládání věděli, že na údržbu střechy nebudeme mít dostatek času, je nutné tomu přizpůsobit výběr rostlin a zeleně. Navíc další využité materiály je třeba ověřit z hlediska prorůstání kořenů. Kořeny některých rostlin dokážou být poměrně agresivní, tudíž materiál musí projít zkouškou, při níž je zatížen rostlinami s agresivním kořenovým systémem. Popřípadě nevolit rostliny s takovými kořeny.

Ekonomické výhody zelených střech 

 • Jednoznačně lze označit zelené střechy za prvky, které výrazně dokážou prodloužit životnost hydroizolační vrstvy. Chrání střechu před dopadem UV paprsků a zároveň i před extremními rozdíly teplot.
 • Díky zeleným střechám dochází rovněž k lepší tepelné izolaci stavby. Tím je možné výrazně snížit náklady potřebné na vytápění stavby anebo na její klimatizování. Říkáme tomu snižování energetické náročnosti stavby.
 • Další ekonomickou výhodou je snížení nákladů na odvod dešťových srážek. Ozeleněné střechy dokážou snížit odtok srážkové vody o 10 až 50 %. To znamená, že přebytečná srážková voda odtéká postupně. 

Ekologické výhody zelených střech

 • Naprosto zřejmou výhodou zelených střech je vylepšení mikroklimatu, neboť zeleň vysazená v těchto místech dokáže zvlhčovat prostředí a ochlazovat okolní vzduch.
 • Nejen rostliny, ale i celý povrch zelených střech zachycuje částečky prachu a další škodliviny.
 • Vegetační vrstva je prodyšná a měkká, a tudíž dokáže velmi dobře pohlcovat hluk, celkově tím snižuje hlučnost.
 • V neposlední řadě je tu také možnost, že se na zelených střechách usadí užiteční živočichové, pro něž může být toto prostředí jediné vhodné široko daleko, například jedná-li se o hustou městskou zástavbu.

Vždy je nutné dodržet skladbu vrstev

Jestliže jste se rozhodli pro zelenou střechu, měli byste vědět, že u jakéhokoli typu vegetačního krytu musí být dodržena následující skladba jednotlivých vrstev na již hotové konstrukci střechy:

1. Vrstva proti prorůstání kořenů – kořenovzdorná hydoizolace s atestem
2. Ochranná a akumulační vrstva 
3. Drenážní a akumulační vrstva – nopový panel položený na ochrannou textilii
4. Filtrační vrstva – zabrání vyplavování jemných částic ze substrátu
5. Speciální substrát - střešní zemina, ideálně umístěná ve vegetačním panelu
6. Vegetace – extenzivní a intenzivní zeleň – nejvíce se osvědčily sukulenty a skalničky

Výběr trav a rostlin pro zelené střechy

Nejčastěji se pro ozelenění střech volí pochopitelně trvalky či traviny, které mají schopnost úspěšně odolávat suchu. Pro jednoduché extenzivní ozelenění, kdy výška zeminy se pohybuje do 15 cm, jsou ideální volbou různé druhy polštářovitě rostoucí rozchodníky, dále netřesky, mateřídouška a z travin pak kostřava ovčí.

V substrátu od výšky 20 cm je možné střešní zahradu ozelenit klasickým trávníkem. Na vyvýšeninách pak lze pěstovat levanduli a další méně náročné trvalky. Tím výčet rostlin pochopitelně nekončí. 

I v případech, že se rozhodnete ozelenit již stávající starší střechu, nebo přístřešek na auto, střechu garáže nebo terasy, vždy se poraďte se statikem, zda je taková střecha schopna přenést zatížení způsobené ozeleněním.

Nevýhody zelené střechy

 • Zelená střecha má však svá úskalí. Hlavní nevýhodou je zatížení střešní konstrukce. Těžko se realizuje zelená střecha na stávající konstrukci. Ta se musí velice často před realizací zelené střechy zesílit.
 • Další nevýhodou je vysoká pořizovací cena. Do rozpočtu je nutné započítat všechny vrstvy zelené střechy, další systémové komponenty, výsev vegetace, závlahu ale i pravidelnou údržbu rostlin (jejich doplnění, hnojení, závlaha).
 • Zvýšit cenu stavby může i zesílení konstrukce stropu, kvalitnější hydroizolace nebo vyšší a stabilnější atika.
Fotogalerie